TATİL GEREKSİZ BİR UYGULAMADIR

Tatil faydalı br uygulama değildir. Her senenin %35 tatildir.
Tatil ömrün yaşanmamış bir kısmının fedasıdır

Evrende tatil yapan (insandan başka) hiç bir canlı (ve cansız) yoktur.

Tatil, insanın tembelliğine taktığı isimdir. Özündeki ilkel benliğin ve heveslerin eğlence ile tımarlandığı, tembelliğin ve miskinliğin cilalandığı, öldürülmüş, feda edilmiş, çöpe atılmış, yazık edilmiş bir zaman dilimidir. Heba olan bir ömürdür. Yaşlanmaktır.

Subatomik partiküller (elektron, mezon, nötrino) durmazlar, tatil yapmazlar. Işık, ses partikülleri durmazlar, her hangi bir tatilleri yoktur.

Kartal tatil yapmaz. Leoparı tatil yaparken göremezsiniz. Karıncalar, yapraklar, kumru, solucan tatil yapmaz.

Karaciğerimiz tatil yapmaz, böbreklerimiz bir an bile durmaz. Kalbimizin 1 saniye durduğunu düşünebiliyor musunuz? mkansızdır. Eğer kalbimiz beynimiz tatil yapsaydı ölürdük.

Doğada tatil diye bir şey yoktur.

Gezegenler de böyledir. Sürekli devinim halindedir. Düşünebildiğimiz her şey kendi içinde ve birbirleri ile sürekli bir faaliyet, çalışma içerisindedir.

Evren sürekli çalışır.

Sadece kendisine irade verilen insan tatil yapar.

İnsanlar, toplumlar ülkeler çalışarak kalkınırlar. Refah ve medeniyet seviyelerini yükseltmek için insanların yatması değil çalışması gerekir. Daha çok çalışması gerekir. Ülkenin ekonomisi çalışarak yükselir. Bireylerin bilgi, beceri, sağ duyu, deneyim, ve maddi gelirleri çalışarak artacaktır. Yatarak, tembellik yaparak değil.

Az gelişmiş ülkemizde haftanın 2/7 si tatildir. Yılda 104 gün yapar. 2016 yılı için 24 gün resmi tatildir. O halde yaklaşık olarak 1 senenin %35 i tatildir. Bu ürkütücü bir rakamdır. Çalışılan günlerde mesaiden çalınan tembel saatleri de bu orana dahil edersek en iyi ihtimal ile bir senenin yarısına yakın kısmında tatil yaptığımız ortaya çıkar.

Maalesef, bazı kurumların yönetiminde bulunan yöneticiler, kendileri çalışmak istemediği hafta sonları için bağlayıcı kararlar ve yönetmelikler çıkarıp bütün meslektaşlarını dükkanlarını kapatmaya zorlamaktadır. Örneğin berberler neden pazar günleri kapalıdır? Halkın berbere en çok ihtiyaç duyduğu gün olan pazar günü berberler açık olmalıydı. Eğer bir berber pazar günü açarsa şikayet edilir, çalışkanlığı cezalandırılır, ekmeğini kazanma isteği cezalandırılır ve para cezasına çarptırılır. Kuru temizlemeci, lokanta, bakkal, ve diğer bazı esnaflar da böyledir.

Kıskanç ve tembel yöneticilerin aldığı ve bazı tembel ve kıskanç esnafların da destekleyerek yürürlüğe koydukları bir karar ile bir avuç esnaf diğer meslektaşlarını da kapattırmaktadır. “Madem ben tembelim, acizim, kapatıyorum ve kapattığım için para kazanamıyorum o halde başkası da kazanmasın” diye düşündüğü açıkça belli olmaktadır. Esnaflar ekmeklerini kazanmak için dükkanlarını açmakta özgür olmalıdır. İsteyen kapatmalı, isteyen açmalıdır.

Eczacı eczanesini, berber veya kuru temizlemeci dükkanını kapatmamalıdır. Eğer kapatmak istiyorsa kendisi kapatıp evine gitmeli başkalarının çalışmasına engel olacak şekilde alınmış kararlar bağlayıcı olmamalıdır.

Öğrenci daha çok öğrenmeli, doktor daha çok okumalı, esnaf daha çok çalışmalıdır. Devlet bu şekilde kalkınır, böyle büyürüz, bu şekilde ileri ve medeni bir ülke oluruz, tatil yaparak değil. Tatilde üretim durur, tüketim artar. Bir ülke tüketerek kalkınamaz, çöker. Bizim kalkınmamız için tatil yerine çalışmamız gerekir

Tatil yapmak ölmektir, ölüme yaklaşmaktır, tembelliktir. Heveslere, ilkel benliğin isteklerine uymak, boyun eğmektir. Tatil gereksizdir. Bir işte yorulduğumuz zaman diğer bir iş ile dinlenmek gerekir.

 

Bir cevap yazın