ANTİBİYOTİK -VİTAMİN

İlaçlar

Antibiyotik İshali Nedir? Tedavisi İçin Neden Vitamin Kullanılmaz?

Hastayı memnun etmek veya bir şey yapıyormuş görünmek, veya alışkanlık veya yanlış bilgilenmiş olmak sebebi ile her antibiyotik reçetesine vitamin yazılması doğru değildir. Ülke ekonomisine zarar vermektedir.

Sadece trimetoprim sülfametaksazol grubu antibiyotikler (mesela Bactrim, Septrin, Kemoprim vs..) cinsinden antibiyotikle,  bir haftadan uzun süre kullanıldığında,  nadiren Vit B eksiği ortaya çıkabilir.  Bunun dışında antibiyotikler ile birlikte hastayı memnun etmek için vitamin yazmak doğru değildir. Ne ishali engeller, ne de organizmayı güçlendirir.  İsraftır, sağlığa faydası yoktur.

Geniş spektrumlu antibiyotik kullanan bireylerde görülen ishalin birçok sebebi vardır. Bunlardan en sık rastlananları şunlardır: C. difficile sebepli pseudomembranöz enterekolit yegane ishal sebebi değildir. enterik mikozlar, enzimatik ishaller vardır. Bunların hiç birisi vitamimn ile engellenemez.

Şimdi size bu işin detaylarını anlatayım. Tıklayın:
Tıklayın

NONSTEROID ANTIINFLAMATUAR AĞRI KESİCİLERİN YAN ETKİLERİ

NSAID

■ Kalp hastalıklarını ve kalp krizini kolaylaştırmaktadır (Stollberger C , 2005)
■ Damar çeperinde trombus ve daha sonra aterom plakları oluşturarak kalp ve beyin damarlarını daraltmasına sebep olabilmektedir. (Mahajan A, 2005)
■ Mide ve barsakta ülserler, kanamalar, mide delinmelerine yol açması mümkündür.
■Tansiyonu yükseltebilmektedir.
■ Yara iyileşmesini geciktirmektedir. (Cengiz, Mısırlıgil, Aydın Mikrobiyoloji. Güneş yayınevi 2004 Ankara)
■ Böbrek yetmezliğine sebep olabilmektedir. (Huerta C, 2005)
■ Lökotrien fazlasına sebep olarak nefes almayı zorlaştırmakta astım hastalarında solunum yetmezliği krizine sebep olmaktadır.
■ Yılda 10-20 bin kişi NSAID ilaçlar nedeniyle ölmektedir. (FDA’ın yayınladığı 1999 istatistiğidir)

Aşağıdaki resmi tıklarsanız size daha fazla detay anlatacağım:

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların istenmeyen etkileri