Ağız Ve Nefes Kokusu Muayenehanesi

Ağız Kokusu Ve Nefes Kokusu Nasıl Ölçülür, Ölçme Teknikleri

Ağız kokusu ölçen cihazlar (halitometre) ile 1 defalık yapılan ölçümlerin hiç bir teşhis değeri yoktur. Ağız kokusu her 2-3 dakikada bir defa değerini değiştirir. Gün içerisinde her dakika başka bir sayı ölçülür. Ağız kokusu muayenesi sırasında anlık ölçülen sayı, fevkalade anlamsız, değersizdir. Çünkü insanlar muayeneye geldiği tarihte ve dakikada normalde sahip oldukları ağız kokusundan daha az veya daha fazla miktarda ağız kokusuna sahip olabilirler. Zayıf ağız kokusu ölçülen bir insan “sizin ağız kokunuz yoktur” denilirse bu bir hata olur. Bu birey aslında ağız kokusu sahibi olabilmekte, evine gittiği zaman ağız kokusundan şikayet etmeye devam etmektedir. Esas olan anlık ağız kokusunun değil ağız kokusu kapasitesinin tespit edilmesidir. Böylece bireyin ağız kokusu üretip üretmediği ortaya çıkarılmış olur. Nefeste 3481 tane nefes gazı bulunur. Bu gazları ancak gelişmiş ve çok çeşitli gazları ölçebilen bir halitometre tespit edebilir. Halimeter diye bilinen cihaz sadece 1 tane kokuyu ölçebileceği için yeterli olmayabilir. Bu klinikte Halitor kullanılır. Çok sayıda kokuyu ölçebilir. Doktorun hastasının ağzını koklayarak teşhis koymaya çalışması budalalıktır. Çünkü ağız kokusu gazları zehirlidir. Üstelik ağız kokusunu koklamak ve koklatmak ahlaki değildir, seviyesiz bir muayenedir, tıbbi ve psikolojik sakıncaları vardır.

Nasıl ölçüm yapıldığını anlatan videoyu tıklayarak izlemek mümkündür.

Halimeter eksik ve kusurlu bir cihazdır.
Halitorium ağız kokusu klinikte sadece aşağıdaki cihazlar kullanılır.
Halitorium ağız kokusu kliniğinde kullanılan cihazlarHalitorium ağız kokusu kliniğinde kullanılan cihazlar

Ağız kokusunun sebebi ne olursa olsun 3 tane kaynağı vardır: Ağız-Burun-Nefes. Ölçümler bu 3 kaynağı hedef almak zorundadır. Sadece ağızdan yapılan ölçümler eksiktir. Halitorium ağız kokusu ölçme kliniğinde her hastaya aşağıdaki testlerin hepsi yapılır.

Aşağıdaki resimde ağız (solda) ve nefes (sağda) kokusu ölçümü yapılmaktadır

ağızdan gaz ölçümü burundan ve nefesten gaz ölçümü
ağızdan gaz ölçümü burundan ve nefesten gaz ölçümü

Ağız Kokusu Üretim Kapasitesi Ölçmek

Bireyin statik ağız kokusu ölçülür, ağzına 1 yudum protein solüsyonu verilir. 1 dakika ağızda bekletmesi istenir. Sonra ağızdan yeniden ölçüm yapılır. Ağız kokusu farkı tespit edilir
Bu durumda her sağlıklı birey 10 ppm seviyesinde ağız kokusu üretirken, ağız kokusu üretebilme kapasitesi yüksek olan bazı bireyler 15-20 ppm ağız kokusu üretir (ve hatta bazı bireyler 40 ppm den yüksek knsantrasyonda) ağız kokusu üretir. İşte bu bireylerin ağız kokusu seviyesi başlangıçta düşük ölçülmüş bile olsa ağız kokusu hastasıdır.

Aşağıdaki resimde burun kavitesi (solda) ve nefes (sağda) kokusu ölçümü yapılmaktadır. Nefes kokusu ağız kokusundan farklıdır. İnsanın kan gazları nefesine karıştığı için, bireyin nefesinde ölçülen gazlar aslında kan kimyasının bir yansımasıdır. Burada incelenmek üzere balona toplanan nefes gazları biraz sonra ölçülecektir.

Olfaktometrik Koku Hassasiyet Testi

Bireyin burnuna yukarıda solaki resimde görülen düzenek ile bilinen bir koku gönderilir. Musluk giderek açılır ve bireyin ilk koku algıladığı ,nda haber vermesi istenir. Böylece bireyin koku algılama hassasiyeti (eşik değeri) tespit edilir. Ağız kokusu hastalarında bu eşik değer yüksek bulunur ve teşhis edilmesini sağlar. Böylece bireyin anlık ağız kokusu kaç ölçülürse ölçülsün ağız kokusu hastası ise teşhis etmek mümkün olur.

Aşağıdaki fotoğraflarda sağlıklı bir insanın ağzından ölçülen fizyolojik ağız kokusu görülüyor.

Halitorium ağız kokusu kliniğinde kullanılan cihazlar
Halitorium ağız kokusu kliniğinde kullanılan cihazlar


Tat-Koku Konfüzyon Testi

Bazıbireyler dillerindeki tat reseptörleri ile koku alırlar (kemosensor disfonksiyon veya disguzi). Bu hastalar silindeki tadı ağız kokusu olarak hissederler fakat kimseyi ikna edemezler. Psikiyatriste gönderilirler. Aslında gerçekten hiç kimsenin duymadığı bir ağız kokusu duymaktadır. Bu bireyleri teşhis edebilmek için ağızda suni bir koku oluşturulur ve dil uyuşturulur. Koku algısı yoklanır.

Halitorium Klinikte Tespit Edilebilen Ağız Ve Nefes Kokusu Gazları Şunlardır:

  • Uçucu organik gazlar (116 tane)
  • Azotlu gazlar (amonyak-NH3)
  • Kükürtlü gazlar +4 değerlikli olanlar (SO2)
  • Kükürtlü gazlar -2 değerlikli olanlar (H2S vs..)
  • Parlayıcı gazlar (Hidrojen, metan grubu, (72 tane)
    Ölçülebilen gazların listesi için tıklayınız.

Ağız Ve Nefes Kokusu Ölçüm Raporu

Bütün ölçümler bir ağız kokusu ölçüm raporu şeklinde teslim edilir. Raporda hangi gazın ağız kokusu veya nefes kokusu yarattığı ve bireyin neresinden kokunun ağırlıklı olarak ortaya çıktığı anlaşılabilir. Bu rapor ile hangi doktora gideceği bireyin kendi insiyatifindedir. Örnek bir rapor görmek için tıklayınız.