ENDODONTİK MİKROSKOP YERİNE ALIN LUPU

alt text
Alın lupu ile kavite duvarı ve kanal ağızlarını başarılı bir şekilde görüntülemek mümkündür.
Bu gün endodontik mikroskop adı ile optik cihazlar satılmaktadır. Bunlar ile mikrometrik ölçekte görüntü elde etmek mümkün değildir. Bu cihazlar mikroskop değildir. Sadece kavite duvarı ve kanal ağzını büyüterek görüntüleyebilir. Basit bir alın lupu ile buna yakın bir görüntü elde etmek mümkün olabilir.

Mikroskop terimi mikro ve skop terimlerinin birleşmesi ile oluşur. Mikro, 10 üzeri -6 metre demektir. Mikroskop terimi 1 mikrometre, (yani milyonda bir metre) büyüklüğünde cisimleri görüntüleyen cihaz demektir. Eğer milyonda bir metreden daha büyük bir cisim hakkında konuşuyorsak “mikro” ön ekini kullanmak doğru değildir.
Mikrometreyi daha iyi canlandırmak için örnek vermek gerekirse: bir streptokok veya stafilokok hücresinin çapı 1 mikrometredir. Eğer mikroskop kelimesini kullanıyorsak kavitenin içinde bir bakteri hücresini görebiliyor olmak gerekir.

“Endodontik mikroskop” satıcılar tarafından kullanılan ve biz diş hekimlerinin hoşuna giden abartılı bir terimdir. İsteyerek kabul ettiğimiz bir terimdir.

Endodontik mikroskop terimini kullanmak satıcının işine geliyor, önemli bir şey sattığını düşündürüyor, böylece yüksek fiyat uygulamak için zemin hazırlamış oluyor. Öte yandan diş hekiminin de işine geliyor, hastasına önemli bir şey kullandığını söylüyor, prestij temin ediyor. Oluşan sükse kendiliğinden liraya dönüşüyor. Hatta ilerleyen dönemde bu kelimeyi sık tekrarlayarak önemli bir cihaz kullandığına gerçekten inanmaya başlıyor.

Fakat ortada mikroskop falan yok.
Endodontik mikroskop denen eklemli sabitlenebilen luplar vardır.

Kıral çıplak yani.
“Mikroskop” terimi yerine Endodontik mercek. Endodontik lup. Endodontik büyülteç. Endolup. vs… terimi kullanılmalıdır.

Lupların mikroskop olarak isimlendirilen büyülteçlere olan üstünlükleri şunlardır:

  • Çok ucuzdur,
  • İnterpupiller mesafe ayarı sorunu yoktur,
  • Dört tane muhtelif büyümelere sahip yedek mercek fiyata dahildir,
  • Her gözlüğün üstüne problemsiz takılıbiliir,
  • Buharlanma sorunu yoktur,
  • Görme alanı geniştiri
  • Üstüne siperlik takılabilen modelleri vardıri
  • Alındaki terin damlamasını engeller,
  • Takıp çıkarması çok pratiktir,
  • Merceklerin temizlenmesi çok kolaydır.

Bir cevap yazın