DİSİNFEKSİYON-DEZENFEKSİYON

Bu kelimenin dilimizde disinfeksiyon şeklinde kullanılması daha doğrudur.
Bu kelimenin orjinali “disinfection” dur ve Türkçede “disinfeksiyon” olarak okunmalıdır

Meseladisc kelimesini Türkçede desk olarak kullanmayız disk deriz.
Discipline kelimesini desiplin olarak kullanmayız. Disiplin deriz.
Display kelimesine despley demeyiz. Displey deriz.
Disposable kelimesine despozibıl demeyiz dispozibıl deriz.
Disposition kelimesine despozisyon demeyiz, dispozisyon deriz.
Dissection kelimesine deseksiyon demeyiz. Diseksiyon deriz.
Distant kelimesine destant demeyiz, distant deriz.
Distillation kelimesine destilasyon demeyiz, distilasyon deriz.
Distortion kelimesine destorsiyon demeyiz, distorsiyon deriz.
Dislokasyon, kelimesine deslokasyon demiyoruz. Dislokasyon diyoruz.

İşte bu sebeple disinfection kelimesine disinfeksiyon demeyi doğru buluyorum. Sizleri de bu şekilde kullanmaya davet ediyorum


Limfosit, inflamasyon, indikasyon, infeksiyon, injeksiyon vs benzer şekilde kelimelerdir.