Ağız Kokusu Ve Nefes Kokusu Tedavisinde Sorular Ve Cevaplar

Bütün ağız kokuları birbirinin aynisi midir? Kaç çeşit ağız kokusu vardır?
Fizyolojik olan hariç, toplam 5 tip ağız kokusu vardır. 2 tanesi dilden, diğeri sindirim kanalından, diğeri akciğerden gelir. Diğerinde koku yoktur fakat hasta ağzının koktuğunu söylemektedir. Ağız kokusu çeşitleri. En sık rastlananı Tip 1 ağız kokusudur.

Prensip olarak Tip 1 ağız kokusu nasıl meydana gelir?
Ağız kokularının ağızdan gelenleri dilin sırtından kaynağını alır. Dil papillaları arasına giren protein birikintiler bakteriler tarafından uçucu kükürtlü bileşiklere dönüştürülür. Ağız kokusu bu çirkin kokulu gazlardan ibarettir.

Ağız kokusunu oluşturan hangi gazdır?
Tek bir gaz değildir. Bakterilerin ürettikleri bazısı kükürtlü gazlardır, bazısı ise kükürtsüz uçucu yağ asitleridir. Ağız kokusu gazlarının yapısı ve listesi Sık rastlanan ağız kokusu gazları 3 gruptur:

 1. Kükürtlü gazlar,
 2. Organik gazlar
 3. Azotlu gazlardır

Ağızdaki hangi bakteriler ağız kokusu yapar?
Hepsi bu işi yapabilir fakat en becerikli olanlar şunlardır: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides forsythus, Bacteroides ovatus, Bacteroides ureaolyticus, Eubacterium brachy, Eubacterium lentum, Eubacterium limosum, Eubacterium nodatum, Eubacterium timidium, Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus asaccharolyticus, Peptostreptococcus indolicus, Porphyromonas asaccharolytica, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Selenomonas sputigena, Spiroketler, Streptococcus mutans, Streptococcus oralis, Treponema denticola, Veillonella parvum, vs…
Bazen tek bir bakteriyi ağız kokusundan sorumlu tutan yazılar yazılmaktadır. Sanki ağız kokusunu bir bakteri yapıyor gibi görmemek gerekir. Hiç bir bakteri tek başına ağız kokusundan sorumlu tutulamaz. Ağız kokusu gidermek için mikrop peşinde koşulması doğru değildir.

Ağız kokusu hastalarına yapılabilecek ilk müdahale nedir?
Ağızdaki bakteri kaynaklarını gideriniz, kısa süre antiseptik veriniz, dil fırçalamayı öğretiniz, kısa ve uzun süreli çinkolu ürün teklif ediniz. Buna temel tedavi ismi verilir. Her vakada mutlaka ilk önce bunlar yapılır.

Neden Çinkonun ağız kokusu tedavisinde özel bir yeri vardır?
Evet çinko ağızdaki kükürtlü gazlar ile reaksiyona girer ZnS bileşiğine dönüşür ve gazları çöktürü. Böylece koku kaybolur. Organik çinko bileşikleri daha etkilidir, çünkü organik molekülden çinko emisyonu daha kolay olur. Mesela çinkoglukonat, çinko sülfattan daha etkilidir. Diş macunu ve sakızlara çinko sitrat konulmasının sebebi mikrop öldürmek değildir, ağız kokusunu engellemektir. Çinko ayrıca koku alma ve tat alma sistemlerinin vaz geçilmez elementidir.

Bir hastada ağız kokusunun sebebini hangi tip olduğunu nasıl bulabilirim?
Anamnez teşhis için fevkalade önemlidir. Olmayana ergi metodu ile ilk önce Tip 1 ağız kokusu elimine/tedavi edilir. Sonra sırası ile Tip2,3,4,5 ağız kokusu aranır, sorgulanır, incelenir, ilgili doktor tarafından tedavi edilir. Tedavide yol haritası budur.

Ağız kokusunun diğer sebeplerini nasıl teşhis edebilirim?
Bu amaç ile kan biyokimyası, akciğer pa, panoramik, Water’s , Caldwell veya submentovertex röntgenler, tükrük pHsı, idrar tetkiki, dışkı mikroskopisi ve sindirim testleri gerekebilir. İleri tedavi planı için bu esere göz atınız.

Diş fırçalamasına rağmen neden hastalarımda ağız kokusu iyileşmiyor?
Ağızda koku yayan kaynak dişler değildir. Dildir. Bu sebeple diş fırçalamanın ağızkokusu üzerine etkisi en çok %33 civarındadır.

Sağlıklı insanların ağızları kokar mı?
Evet. Sabah uyanıldığında 1-2 saat boyunca duyulan ağız kokusu fizyolojiktir. Tedavi edilmez, çünkü tedavi edilemez. Ayrıca gün içerisinde her bireyin ağızı <50ppb biriminde kokabilir (zemin kokusu).

Ağız kokusu hastasına ne ilaçlar verilebilir?
Sebebi bulunup ortadan kaldırılmadıysa aşağıdaki ilaçlar ağız kokusuna çözüm değildir ama gerçek tedavi devam ettiği süre boyunca verilebilir. Ağız kokusu için kullanılabilecek ilaç listesi

 • Çinkolu diş macunu
 • Alkolsüz gargara
 • Çinkolu sakız
 • Antiseptik pastil
 • Probiyorik yoğurt

Ağız kokusu için hastamıza nasıl bir gargara önerelim?

 1. Alkolsüz olmalı,
 2. Antiseptik olmalı
 3. içinde antiinflamatuvar bulunmamalıdır Maalesef eczanedeki pek çok gargarada alkol bulunur. Alkol ağız kokusunu artırır. İyi bir ağız kokusu gargarasının yapısı şöyle olmalıdır: ağız kokusu gargarası

Neden bir çok antiseptik gargara ağız kokusunu azaltmıyor ?
Çünkü firmalar gargara şişesinin içerisine alkol koyuyorlar. Alkol ağız kokusunu azdırır. Piyasamızda bir kaç tane antiseptik alkolsüz gargara vardır.

Bu grafikte 12 mM çinko içeren solüsyon uygulandığında başlangıçta 1750 birim olan ağız kokusu ilk 20 dak içerisinde koku engellenmesi %98 dir. 7.5 saat sonra bile ağız kokusu %50 den fazla engellenmiştir.

Ağız kokusu için hastamıza hangi diş macununu önerelim?

İçinda bazik madde veya alkol bulunan macunlar ağız kokusunu artırır. Bizim marketlerimizde sadece bir tane diş macunun yapısı ağız kokusu tedavisine uygundur. Bu macunun içinde alkol yoktur, bazik madde azdır ve ağız kokusunu iyileştiren çinko buılunur. Maalesef satılmadığı için piyasadan çekilmeye başlamıştır.

Neden sakız ağız kokusunu gidermiyor ?

Sakız ağız kokusunu artırır. Çünkü sakızın yapısındaki tiyosülfit polimeri ağız florasındaki bakteriler tarafından parçalanıp kükürtlü bileşiklere çevrilir ve ağız kokusu sebebi olur.

Bireyin ağızına su, naneli şeker ve sakız verildiğinde ağız kokusundaki değişimler görülmektedir. Sakız ağız kokusunu artırmıştır. Bu sakızın içerisinde çinko yoktur. naneli şekerin de ağız kokusu üzerine zayıf artırıcı etkisi görülmüştür.

Ağız kokusu için hastamıza nasıl bir sakız önerelim?
Çinkolu sakız önerilebilir. Piyasamızda 1-2 tane çinkolu sakız vardır. Kutunun üzerinde içerik bilgileri arasında çinko sitrat bulunduğu belirtilmiştir.

İlaç veremediğimiz yaşlı hastalara ağız kokusu için ne önerebiliriz?
Tuzlu su, yeşil çay, her türlü çerez (ceviz, fıstık vs) ağız kokusunu engeller. İçerisinde çinko bulunan her besin maddesi verilebilir.

Herbal (bitkisel) ilaçların ağız kokusundaki yeri nedir?
Nane, kekik, maydanoz, karanfil benzeri bitkisel ilaçlar ağız kokusuna zararsızdır.

Ağız kokusunu artıran bir besin maddesi var mıdır?
Başta yumurta olmak üzere sistein içeren bütün besinler.

Ağız kokusu tedavisi devam ederken hastaya nasıl bir perhiz verilir?
Hiç bir perhiz verilmez.

Kandida diyeti ağız kokusuna faydalı mıdır? Bağırsak mantarı engellenebilir mi?
Kandida Candida diyeti diye bir şey yoktur. Kandida diyeti satıcıların uydurduğu bir hurafedir. Bağırsaktaki kandida cinsi mantarların besinlerin sınırlandırılması yoluyla engellenmesi mümkün değildir. Kandida mantarlarının bağırsakta bulunması lazımdır. Kandida mantarı ağız kokusu yaptığına ilişkin her hangi bir bilgi yoktur.

Ağız kokusu için beslenme ip ucu var mıdır?
Yıllar boyunca hiç ara vermeden, her gün, hep ayni besinleri yiyen insanların ağızları kokabilir (Bkz Tip 3 ağız kokusu). Böyle besinler yasaklanmaz, seyreltilir veya dönüşümlü yemesi istenebilir. Bunun dışında alkol kullanılması ömür boyu yasaklanmalıdır. Özel bir diyet kısıtlamasına gidilmez.

Ağız kokusu ne zaman tedavi edilmez.?

 • Sabah uyanır uyanmaz fizyolojik sebeplerle herkesin ağız kokar. Hastalık değildir. Tedavi etmeye çalışmayınız.
 • En az 2 aydan beri devam etmiyorsa ağız kokusunu tedavi etmeyniz.
 • Hastanız ağızını temiz tutmayı alışkanlık haline getirinceye kadar ağız kokusunu tedavi etmeyiniz.
 • Hamilelerde, oruçlularda ağız kokusunun tedavi edilmesine gerek olmazr. Ağız kokusu bu bireylerde zaten geçicidir.

Ağız kokusu nasıl tedavi edilir?
Bu video bu soruya cevap vermek için hazırlanmıştır:

Neden gingivit ağız kokusu yapıyor fakat periodontit ağız kokusu yapmıyor?
Maalesef bu konu üzerinde pek yayın yoktur.. Muhtemelen periodontal doku hasarı başlayınca tersine bir mekanizma ile ağız kokusunun ortaya çıkması engellenmektedir. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gereği açıktır.

Ağzı kokan birey ağızının koktuğunu bilebilir mi?
Kimisine göre en son kendisi bilir. Bazı yazarlar kesintili dönemlerde bireyin ağız kokusunu algılayabildiğini yazarlar. Genellikle ilk şikayet hastanın kendisinden değil çevresinden gelir. Nadir bazı hastalar kendi ağız kokularının ayırımına varırlar. Bardağa üflemek, yastığa üflemek belki bazen fikir verici olur

Ağız kokusu tedavisinde lazerin yeri nedir?
Lazer ağız kokusu tedavisinde kullanıldığına ilişkin her hangi bir yayın bulunamamaktadır. Fakat kullanılması fevkalade isabetlidir. Tonsil yüzeyine koterizan uygulamalar yapılabildiğine göre benzer uygulamalar dilin arka bölgesinde sınırlı bir alana uygulansa bir mahzuru olmasa gerekir.

Ağız kokusu tedavisi amacı ile yutulan kapsüllerin tedavide yeri var mıdır?
Sadece Tip 3 ağız kokusunda ve geçici ağız kokularında kullanılabilir. Diğer ağız kokusu tiplerinde bu kapsüllerden verip hastayı oyalamak doğru değildir.

Bilek yalama testi nedir?
Bilek yalanıp kuruması beklenir ve koklanırsa çirkin koktuğu görülür. Salyanın içerisindeki çözünmüş kokulu maddeler normalde asla koku saçmadığı halde eğer bir yüzey üzerine bırakılıp kurutulursa elbette kokacaktır. Herkesin salyası kokar. Bilek yalama testi yapılan herkeste az veya çok miktarda çirkin koku bulunacaktır. Aslında bilek yalama testi satıcıların ürün satabilmek için kullandıkları bir testtir. Herkeste her zaman bilek yalama testi ile bir miktar koku bulunur. Çünkü kuruyan salya daima kokar. Devamını forumdan okumak için tıklayınız .

Bilek yalama testine esas olan salyanın içinde ne kokar?
Salyanın içerisinde indole, skatole ve amonyak gazları ve hatta bir miktar kükürtlü gazlar çözünmüş olarak bulunur. Islak iken salya asla kokmaz. Eğer salya kurutulursa, örneğin bilek yalama testi yapılırsa, bu çirkin kokan maddeler algılanmaya başlanır. İyice canlandırmak için tuzlu su düşününüz. Suyun içinde çözünmüş olan tuzu göz ile görmek imkansızdır. Eğer su kurutulursa, tuz bardağın kenarında görünmeye başlar.
Salyayı santrifüj yaparsak tüpün dibine epitel hücreleri ve bakteri hücreleri çöker (sediment). Tüpün yüzeyinde (supernatant) ise salyanın sıvı kısmı bulunur, içerisinde serum proteinleri vardır. Salyayı böyle ayırdığınız zaman sediment çok zayıf kokar veya koku durur. Bunları birleştirirseniz koku yeniden başlar. Süpernatant ile sediment ağızın dışında birleşirse daha az, ağızın içinde birleşirse daha fazla koku çıkarmaktadır. Bu çok enteresandır ve ağız kokusu mekanizmasında henüz anlaşılamamış taraflar bulunduğunu gösterir.

Alkali diyet nedir? Ağız kokusuna faydalı mıdır?
Alkali diyet diye bir şey yoktur. Ağız kokusuna hiç bir etkisi de yoktur.
Alkali olan yani asitlik seviyesi (ph) 7 den büyük olan besin maddeleri yenerek organ ve dokuların pH değeri değiştirilemez. Bu konuda ciddi spekülasyonlar yapılıp ticari pirim için sahte vakalar, yanlış ve yanıltıcı bilgiler internete adeta monte edilmiştir. Sanki alkali diyet kanseri bile iyileştiriyormuş gibi sakıncalı tanıtımlar yapılmış, kitaplar yazılmış, hatta doktorların bir kısmı bu haberlere alet edilmiştir. Bir besin ne kadar alkali olursa olsun mideye girdiği dakikadan itibaren pH derecesi kontrol edilemez. Yenen besinler organ ve dokuları alkali yapamaz. Zaten yapmaması gerekir. Aksi halde insan komaya girer ve ölür. Buna rağmen alkali diyet hurafesine dur diyen kimse olmamaktadır.

Kudret narı ağız kokusuna faydalı mıdır?
Etkili değildir.

Neden benim duyduğum ağız kokusunu başkaları duymuyor?
Retronasal koku alma veya dysgeusia gibi hastalıklarda bu durum ortaya çıkabilir

Başkaları bende ağız kokusu duyduğunu ben sormadan ağzı ile telafuz ederek söylüyor, beni ağız kokusu hakkında uyarıyor, ama ben kendi ağız kokumu duymuyorum
Bu durum Tip 1 veya bazen Tip 2 ağız kokusunun en bilinen en belirgin özelliğidir. Ağız kokusu tedavisi en kolay olanlar bu grup bireylerdir.

Başkalarının bende ağız kokusu duyduğunu ve bundan rahatsız olduklarını düşünüyorum. Hiç kimse beni bu konuda uyarmıyor, bana belli etmiyorlar, benden gizliyorlar, ben gelince sırtlarını dönüyorlar, yüzlerini çeviriyorlar, burunlarına parmakları ile dokunarak bana işaret veriyorlar, ben gelince pencere açıyorlar, benimle asansöre ve arabaya binmiyorlar, ben soruyorum ama bende ağız kokusu bulunduğunu söylemiyorlar. Ama ben kendi ağız kokumu duymuyorum.
Buna psikojenik sebepli subjektif ağız kokusu adı verilir (Tip 5 Ağız kokusu). Olfaktör referans sendrom ismi de verilir. Seratonin geri alım inhibitörü ilaçlar ile kolayca tedavi edilmektedir. psikiyatrist ile görüşmek gerekir.

Ağız Kokusunun Ve Nefes Kokusunun Bugünkü Durumu

Bu gün her 4 kişiden 3 tanesinin ağzı kokusu şikayeti vardır.Ağız kokusu sosyal bir incinme sebebidir. Psikolojik sorunları beraberinde getirir. Ağız kokusunun sebep olduğu sosyal problemler biyolojik problemlerden daha fazladır. Tedavisiz kaldığında psikolojik bir içe büzülme ile sonuçlanır. Hatta eğer ağız kokusu sosyal bir problem yaratmasaydı belkide bir hastalık olarak görülmeyecek, tedavisi için emek ve gayret sarfedilmeyecekti. Ağız kokusundan yakınan bireyler sosyal yaşantılarında kendilerine olan güvenlerini kaybederler, çok sayıda ve çeşitlilikte doktor dolaşırlar, çünkü ağız kokusu belirli bir tıp branşının içerisinde incelenmez. Bu hastalığın hangi diş hekimliği uzmanlık alanına girdiği bile belli değildir.

Bu gün ağız kokusu periodontolojinin kucağına bırakılmıştır. Bu çok isabetsiz bir teslimiyettir. Çünkü periodontit artınca ağız kokusu artmaz, tam tersine ağız kokusu azalır. Ağız kokusu tedavisi için diş hekiminin uzman olması gerekmez. Mutlaka bir uzmanlığa dahil edilecekse ağız mikrobiyolojisinin işidir.

Ağız kokusuAğız ve nefes kokusu hastaları için yol gösteren, hangi tetkiklerin yapılacağını hangi tıp branş(lar)ına müracaat edileceğini belirleyen bir tıbbi prosedür yoktur. Böylece ağız kokusu hastaları kaderlerine terk edilmiş gibidir. Pek çoğu tedavi olamaz. Ağız ve nefes kokusu tedavisini kendisi arayıp bulmaya çalışır. Önce naneli sakız, mentollü şeker ile ağız kokularını maskeleyip toplumdaki sosyal konumlarında tutunmaya eski sosyal aktivitelerini ve sosyal yakınlaşmalarını korumaya çalışırlar. Ağız kokularını maskelemeye, yok farz etmeye veya unutmaya çalışırlar. Nefes kokusunu maskeleme konusunda başarılı olamayanlar toplumda yalnızlaşmaya başlar. Bir çok ülkede ağız kokusu tedavi merkezleri açılmakta, bir çok yabancı üniversitede ağız ve nefes kokusu tedavi birimleri kurulmaktadır, diş hekimleri odaları tarafından kampanyalar düzenlenmekte, bir çok yurt dışı markette ağız kokusunu engelleyen çinkolu gargara, alkolsüz antiseptik gargara, sakız ve çinkolu macun satılmaktadır. Dünyada durum budur.

Bu hastalar ağız kokusunu azaltmayan, tam tersine ağız kokusunu artıran pahalı ithal ürünler, kozmetik sprey ve gargaralar, ve naneli şekerler arasında kararsız kalmakta, avuç dolusu para ödeyerek satın aldığı ürünlerin etkisiz olduklarını görerek daha fazla güvensizleşmekte ve daha da umutsuzlaşmaktadır. İnternetteki dedikodularda ve koca karı ilaçlarında çözüm aramakta, gümüş suyu içmekte, çeşitli otları kaynatarak içmekte, nar suyu, kudret helvası ve alkali diyet hurafesi ile para mesai ve umut tüketmektedir. Bir çok insan evlenemeyip bekar kalmakta, insanlarla yakın temasta bulunmamak için üst makama terfi olmayı reddetmekte, öğrencisine, öğretmenine ve eşine yakınlaşmamaktadır. Ağız ve nefes kokusu sebebiyle boşanma davaları açılmakta, hatta bazıları intihara teşebbüs etmektedir Maalesef ülkemizde ise ağız kokusu yok farz edilmektedir. Fakültelerimizde öğrenciler ağız kokusu üzerine yetersiz eğitilmektedir. Bu gün diş hekimleri ağız kokusu şikayeti ile kendisine müracaat eden ağız veya nefes kokusu hastasına yeterince yardımcı olamamaktadır. Ağız kokusu hastası diş hekimine müracaat ettiği zaman, diş hekimi bu konuda yeterli miktarda eğitilmediği için ne yapacağını tam olarak bilememekte, mesleki iç güdüleri veya mesleki bir refleks ile ağız kokusu hastasının dolgularını yapıp dişlerini temizlemektedir. Sayısız vaka bu şekilde iyileşmeden kalmaktadır.Murat Aydın Adana
Biz diş hekimleri yetersiz kalınca kulak burun boğaz veya gastroentereloji doktorları otorite boşluğunu doldurmaya çalışmaktadır. Her ağız kokusu mutlaka bademcikten gelir diye anlamsız çıkışlar yapan kulak burun boğaz doktorlarının sayısı giderek artmaktadır. Üstelik bu doktorlar kendi kliniklerinde ağız kokusu tedavisi yaptıklarını ilan etmektedirler. Tonsillektomi operasyonunu ağız kokusu hastalarına rutin uygulayıp bunu bir ticari önerme yapan kulak burun boğaz doktorları vardır. Veya bir gastroenterolog televizyon ekranlarına çıkıp ağız kokusunun çok büyük bir bölümünün mideden kaynaklandığını söyleyebilmektedir. Üstelik bunu söylediği televizyon programında yanındaki koltukta bir diş hekimi oturmaktadır. Biz diş hekimlerinin bıraktığı otorite boşluğunu kulak burun boğazcılar veya gastroenterologlar doldurduğu için halkımız şanslıdır. Bu boşluğu üfürükçüler de doldurabilirdi. Sonuçta ağız kokusu hastaları doktor doktor dolaşarak çaresizliklerini tescil etmekte sonunda bir köşeye çekilip sessiz çığlıklar atarak naneli sakız ile tedavisini ertelemektedir. Sadece tıbbi değil bu konuda ilaç çeşitliliği de yetersizdir. Ağız kokusunu engelleyen ürünler piyasamızda yeteri kadar bulunmamaktadır. Eczanelerimizdeki 52 gargara ve spreyden 51 tanesinde alkol bulunur ve bunlar ağız kokusu yaparlar. Ağız kokusu tedavisi için verilen gargaranın ağız kokusu sebebi olması ağız kokusu tedavisinin en azından şimdilik ne kadar derin bir açmazda olduğunu gösterir. Maalesef pahalı ithal ürünler ve kozmetik ağız kokusu maskeleri, bu gün vitrinlerde yer almıştır. İlaç pazarında ağız kokusu ürünleri adeta havada uçuşmakta, hastalar bunların arasında kararsız kalmakta, avuç dolusu para ödeyerek satın aldığı alkollü ithal ürünlerin etkisiz olduğunu gördükçe daha fazla güvensizleşmekte ve umutsuzlaşmaktadır. Bu ürünler ya alkol içerdikleri için, ya sabunsu içerdikleri için, ya sodyum hidroksit içerdikleri için, ya tatlandırıcı ve koku verici içerdikleri için ağız kokusunu önce azaltmakta sona artırmaktadır. Bu etkisiz ithal ağız kokusu gargaralarına avuç dolusu döviz ödenmektedir. Buna bir dur diyen de yoktur. Böylece ağız kokusu ilaçları sahası bitki suyu içeren, naneli kekik tozlarına terk edilmiştir. Ağız kokusu tedavisinde yasal irade yeterli değildir. Ülkemizde ağız kokusu tedavi merkezi kurmak için yasal zemin bulunmamaktadır. Günümüzde ülkemizdeki durum budur.

Ağız ve Nefes Kokusu Nasıl Muayene Edilmektedir?

Ağız ve Nefes Kokusu Halitorium’da Muayene Edilmektedir. Peki ağız kokusu nasıl ölçülür? Nasıl muayene yapılırsa ağız ve nefes kokusunu birbirinden ayırmak mümkün olur? Aşağıda anlatılan işlemler sırası ile uygulanır. Elde edilen sayısal değerler birbirleri ile karşılaştırılır. Böylece kokunun kaynak(lar)ını doğru olarak teşhis etmek mümkün olabilir. Bu muayene yaklaşık olarak 2 saat sürer.

Bireyin anamnezi alınır. Bu işlem, yaklaşık 45 dakika veya 1 saat sürer. Sorular sorularak mevcut rahatsızlığın son durumu  tespit edilir. Daha sonra gaz ölçümü başlar. Ağız ve nefes kokusu testi sırasında birey hoşa gitmeyen his, rahatsızlık, ağrı, huzursuzluk duymaz. İnjeksiyon yapılmaz, kanama olmaz, veya benzeri bir istenmeyen algı duyulmaz.
Sırası ile şu işlemler yapılmaktadır

 • 1- Bireyin salya örneğinin volüm ve pH değeri ölçülür
 • 2- Statik ağız kokusu tespit edilir.
 • 3- Burun boşluğu içinden koku ölçümü yapılır
 • 4- Nefesten koku ölçümü yapılır
 • 5- Olfaktometrik (koku alma eşik değer tespiti) muayene yapılır
 • 6- Ağız kokusu üretim kapasite ölçümü yapılır. Bu amaçla protein gargarası ile suni ağız kokusu oluşturulur. Ağız kokusu tavanı ölçülür.
 • 7- Uyuşturucu gargara verilip dil uyuşturulur, kemosensor disfonksiyon varlığı aranır.
 • 8- Ağıza çinko solüsyonu verilip ağız kokusu alt sınırı tespit edilir.

Bunlar genellikle ağız kokusu teşhisi için yeterli olmaktadır. Eğer gerek duyulursa ilave başka testler de yapılmaktadır. gerek duyulmadığı durumda yukardaki testlerden bazıları yapılmayabilir. Bütün bu aşamalar videolar ile hazırlık sayfasında adım adım açıklanmıştır. Bu testlerden gerekli görülmeyenler atlanabilir. İlave testler yapılabilir. Bu düzenlemeler ücretlendirmeye yansımaz.

Muayene sırasında hangi çeşit kokulara ve gazlara bakılmaktadır?

Ölçüm yapan cihaz ne kadar çok sayıda gaz ölçerse o kadar geniş skalada teşhis konulabilir. Muayene sırasında 3 gaz ölçen Oral (Smart) Chroma veya 1 gaz ölçen Halimeter gibi cihazlar yerine çoklu gaz ölçen Halitor3 veya MX6 çoklu gaz detektörü ile 5 gaz grubunda gaza duyarlı ölçüm yapılır. En geniş skalada koku muayenesi ve gaz ölçümü yapılmış olur. Bireyde koku varsa gözden kaçırılması ihtimali yok gibidir. Muayene edilen 200 den fazla gazların listesini görmek için burayı tıklayabilirsiniz

Kesin Teşhis Garantisi Var Mıdır?

Bu incelemeden sonra genellikle ağız veya nefes kokusunun kaynağı tespit edilir ve raporlandırılmış olur. Nadiren Karar verilmesi zor olan bazı durumlarda, teşhis konulamazsa, ileri testler yapılması istenebilir. Bu durumda, birey, her hangi bir laboratuardan kendi imkanlarıyla yaptırdığı test raporlarını getirir veya ulaştırdıktan sonra teşhis konulabilir. Bu, çok nadir gerekli olan bir durum olsa bile ayni gün teşhis konusunda %100 söz vermek mümkün değildir.
Önemli: Halitorium muayenehanesinde ağız kokusu tedavisi yapılmaz. Sadece sebebi, kaynağı, cinsi tespit ve teşhis edilir, rapor ile koku kaynağı belgelenir. Tedavi olmak için bu rapor ile ilgili hekime gidilmesi gerekir.

Ağız ve Nefes Kokusu Muayenesi İçin Kaç Lira Ödenir?

Güncel fiyat hazırlık sayfasında belirtildiği kadardır. İlave ek ücret talep edilmez. https://www.halitorium.com

Ağız Kokusu Etyolojik (Sebebine Göre) Sınıflaması

Ağız kokusu sınıflaması (aydın M, 2014)
Tip 1 ağız kokuları dil sırtına biriken protein artıkların bakteriler tarafından parçalanması yolu ile meydana gelir.

Tip 2 ağız kokuları burun-akciğer arasında her hangi bir noktada üretilen çirkin kokulu gazlar sebebi ile ortaya çıkar. Sıklıkla bademcik, bronşit ve sinüzit gibi hastalıklara eşlik eder.

Tip 3 ağız kokuları eğer midedeki gazlar çirkin kokulu ise ve mide kapağında sızıntı fazla ise ortaya çıkar.

Tip 4 kokuları (nefes kokuları) kan içerisinde çözünmüş gazların akciğer havasına geçmesi ile ortaya çıkar. Böbrek, karaciğer, gut, kanser, metabolik hastalıklar, şizofreni, kalp yetmezliği, kabızlık, laktoz intoleransı, Celiac ve Chron hastalığı ve buna benzer diğerleri. Bu konuda detaylı bilgi bu sayfada bulunmaktadır.

Tip 5 ağız kokuları (subjektif kokular) bireyin kendisinden başka hiç kimsenin algılamadığı kokulardır. İki türlüdür:

 1. Nörojenik form: Gerçekten koku algısı vardır, ama bizler bilmeyiz. Örneğin: retronasal olfaksiyon (genizden koku alma), kemosensor disfonksiyon (tat-koku algısını karıştırma), koku halüsinasyonu, fantozmi (olmayan kokuyu almak). Hepsine birden self halitosis denir.
 2. Psikojenik form: Gerçek bir koku algısı yoktur, birey koku aldığını zannetmektedir. Örneğin halitofobi, halitosis obsesyonu, delüsyonel halitosis gibi. Son ikisine imajiner halitosis denir. Bu konuda detaylı bilgi bu sayfada bulunmaktadır

Tip 0 ağız kokuları, (fizyolojik kokular) bütün ağız kokusu çeşitlerinden biraz ve makul oranda herkeste bulunur. Bireyde mevcut olan her çeşit ağız kokusunun sosyal bakımdan tolere edilebilir miktarlarının toplamına verilen isimdir. Tedavi edil(e)mez. Örneğin sabah ağız kokusu, veya açlıkta duyulan ağız kokusu gibi. Bu kokuyu kabullenmek mümkün ve gereklidir. Fizyolojik kokudan rahatsız olmak normal değildir, bu durum sıklıkla halitofobi hastalarında görülür.

Halitorium ağız kokusu ölçüm ve teşhis muayenehanesi

Ağız kokusu ölçen cihaz- Halitor

ağız kokusu nasıl ölçülür

Kaynaklar:

 • Aydın M. , Harvey-Woodworth CN. Halitosis: a new definition and classification. Br Dent J, 2014; 217: E1 doi 10.1038/sj.bdj.2014.552
 • Aydin M, Bollen CM, Özen ME. Diagnostic Value of Halitosis Examination Methods. Compend Contin Educ Dent. 2016 37(3):174-178
 • Özen ME, Aydin M. Subjective halitosis: definition and classification. J N J Dent Assoc, 2015; 86(4):20 -24.
 • Aydin M. Özen ME. Kirbiyik U, Evlice B, Ferguson M, Uzel I. A new measurement protocol to differentiate sources of halitosis. Acta Odontol Scand., 2016, 11:1-5 DOI: 10.3109/00016357.2016.1163732
 • Aydın M. Ağız kokusunu anlamak ve sınıflamak. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(1):5-16
 • Aydın M. Ağız Kokusu Muayane Yöntemleri ve Güvenilirlikleri. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(1):17-30
 • Aydın M. Teşhisten Tedaviye AĞIZ KOKUSU. Nobel kitabevi, 2008, İstanbul

Ağiz Kokusu Nedir?

Her kötü koku ağız kokusu mudur?

Birey ve çevresi rahatsız değilse ağız kokusu var mıdır?

Sabah kokusu tedavi edilir mi?

Sarımsak, soğan veya sigara ağız kokusu yapmaz. Biliyor muydunuz?

O halde ağız kokusu veya nefes kokusu deyince ne anlayacağız?

Ağız kokusunun tanımı dünya tıp lietartüründe ilk defa şu şekilde yapılmıştır (Aydın M, 2015).

 • Bireyin kendisi veya sosyal çevresi tarafından algılanan,
 • Kabul edilemez seviyede ve çirkin olarak yorumlanan,
 • Vücudun içerisinde (endojen) üretilen,- A- Ağızdan, B- burundan veya C- nefesten veya bu üç yolun farklı kombinasyonları ile vücudun dışına atılan,
 • Kronik (en az 2 ay), kesintili veya kesintisiz olarak devam etmiş olan kokulara ağız kokusu adı verilir.
 • Bu kokuyu yayan canlıya ağız kokusu hastası denir.
 • Eğer ağız kokusuna sebep olan çirkin kokulu gaz(lar)ın vücuttan dışarı atılım yolları arasında akciğer ekspirasyon havası (nefes) var ise bu özel duruma nefes kokusu adı verilir.

Ağız Kokusunun Özellikleri

 • Bir kişi ağız kokusundan yakınıyorsa başka hiçbir ilave teste gerek olmaksızın o birey ağız kokusu hastasıdır. Ağız kokusu ağrı gibidir. düşünülmelidir. Hasta var diyorsa vardır.
 • Bireyin kendisinin ağız kokusunu duyması şart değildir. Sosyal çevresinden birisi bireyde ağız kokusu tarif ediyorsa, bu birey ağız kokusu hastası kabul edilir.
 • Hem bireyin kendisi hem de sosyal çevresi çirkin koku tespit edemiyor ise, halitometre ile yapılan koku ölçümü yüksek bulunsa bile ağız kokusu yoktur.
 • Bireyin hem kendisi veya sosyal çevresi bir ağız kokusunun varlığını tespit ediyor fakat bu kokuyu rahatsız edici bulmuyorsa ağız kokusu yoktur.
 • Hayvanlar da ağız kokusu hastası olabilir.
 • Akut ağız kokusu yoktur. Geçici oral flora değişiklikleri (tonsillit, rinit, akut farenjit, antibiyotik kullanılması vs) sebebi ile ortaya çıkan ve iki aydan kısa devam eden kokular, ağız kokusu hastalığı değildir.
 • Yemek kokuları ağız kokusu değildir. Sarımsak ağız kokusu yapmaz, sarımsak kokusu yapar. Sigara ağız kokusu yapmaz, sigara kokusu yapar.
 • Ağız kokusu tanımı halitometrik ölçümlerden bağımsızdır. Halitometre ağızdaki kokuyu kaç gösteriyor olursa olsun ağız kokusu için belirleyici değildir.
 • Bireyin kendisi veya çevresi rahatsız oluyorsa, halitometre sıfır gösterse bile ağız kokusu vardır. Ki böyle vakalar nadir değildir..

Kaynaklar:

 • Aydın M. , Harvey-Woodworth CN. Halitosis: a new definition and classification. Br Dent J, 2014; 217: E1 doi 10.1038/sj.bdj.2014.552
 • Aydin M, Bollen CM, Özen ME. Diagnostic Value of Halitosis Examination Methods. Compend Contin Educ Dent. 2016 37(3):174-178
 • Özen ME, Aydin M. Subjective halitosis: definition and classification. J N J Dent Assoc, 2015; 86(4):20 -24.
 • Aydin M. Özen ME. Kirbiyik U, Evlice B, Ferguson M, Uzel I. A new measurement protocol to differentiate sources of halitosis. Acta Odontol Scand., 2016, 11:1-5 DOI: 10.3109/00016357.2016.1163732
 • Aydın M. Ağız kokusunu anlamak ve sınıflamak. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(1):5-16
 • Aydın M. Ağız Kokusu Muayane Yöntemleri ve Güvenilirlikleri. Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(1):17-30
 • Aydın M. Teşhisten Tedaviye AĞIZ KOKUSU. Nobel kitabevi, 2008, İstanbul

Ağiz Kokusu Niye Olur?

 • Ağız kuruluğu varsa, salyadaki çözünmüş gazlar açığa çıkar ve Tip 1 ağız kokusu olşur.
 • Ağız içerisinde bakteriler için yataklık edecek her hangi bir mikrop kaynağı varsa Tip1 ağız kokusu bulunur. Bu mikrop kaynakları sıklık sırasına göre Köprü gövdesinin altı, Diş eti infeksiyonu, Diş çürükleri, Yirmiyaş dişi kapşonu, Ağızdaki bütün retantif yüzeyler ve temizlenmeyen protezler ağız kokusu ve nefes kokusu yapar.
 • Farenjit, tonsillit, sinüzit geçirmekte olan bireylerde Tip 2 ağız kokusu bulunabilir. Birey bu hastalığın farkında olmayabilir. Ama ağız kokusu bulunabilir
 • Postnazal akıntısı bulunan allerjik bireylerde Tip 2 ağız kokusu bulunur. Birey akıntının farkında olmayabilir ama ağız veya nefes kokusu bulunabilir.
 • Gastroözefagiyal şfinkter gevşekliği, reflu ve erozif gastrit; hastalarında Tip 3 ağız kokusu bulunur. Bu bireyler yemekten sonra ağız kokusu duyarlar ve belirli bazı besinler ağız kokusunu artırır.
 • Sindirim enzim yetersizliklerinde Tip 3 ağız kokusu bulunur. Birey basit (mide yanması, hazımsızlık, gaz) şikayetler ile hastalığa alışmış olabilir.
 • Kabızlık Tip 4 ağız kokusu sebebidir.Sayısız hasta kabızlığı giderilince ağız kokusundan ve nefes kokusundan kurtulmaktadır.
 • Başta peynir olmak üzere her gün aşırı miktarda yenilen süt ve süt ürünleri Tip 3 ağız kokusu sebebidir. Herşeyden az yeyiniz, hiç bir şeyi hep yemeyiniz.
 • Asidoz, alkaloz sebebi olabilecek, kan gazlarını ve kan biyokimyasını değiştirebilecek bütün  metabolik hastalıklarda (şeker, gut, nefropatiler dahil) Tip 4 ağız kokusu yani nefes kokusu bulunur.
 • Sürekli olarak ayni besin maddesini her gün yiyenlerde Tip 3 ağız kokusu bulunabilir. Böyle hastalar ancak anamnez ile belirlenebilir. Çoğunda nefes kokusu da bulunur.
 • Adet, günü, yumurtlama günü, hamilelerde ve oruçlularda Tip 4 ağız kokusu yani nefes kokusu bulunur. Bunlar engellenemez. Geçicidir.
 • Sürekli ilaç kullananlarda Tip 4 ağız kokusu yani nefes kokusu bulunabilir. Kas geliştiriciler, amino asit hapları, kıkırdak, eklem kuvvetlendiriciler, doğum kontrol hapı, tansiyon düşürücüler vesaire…
 • Oruçlu olan bireylerde Tip 4 ağız kokusu yani nefes kokusu bulunur. Hem sindirim kanalındaki peristaltizmin durmasına bağlı artan bakteri faaliyetleri ve hem de enerji depolarının açılarak karbonhidrat yılkımının başlaması ile ortaya çıkan nefeste kokuyu yani Tip 4 ağız kokusunu başlatır.
 • Akciğer infeksiyonlarında kokusu bulunur. Tüberküloz, bronşit, zatüre, pnömoni, astım,  bronkopnömoni, obstrüktif akciğer hastalıklarıağız kokusu ve nefes kokusu sebebidir.
Ağız ve nefes kokusunun kaynakları3 tanedir