Ağız Kokusu Ne İle Ölçülür

Dünya üzerinde 36 firma 67 den fazla gaz ölçen cihaz üretmektedir. Fakat biz 2 tanesine takılıp kalmış durumdayız, sınırlı sayıda gaz ölçmeye devam ediyoruz. Halbuki yüzlerce gazı ölçmek mümkündür.

Bazı Halitometre Cihazları:

Ağız kokusu için kullanılabilecek olanlardan bazıları : AmBeR, B/B Checker, BreathTracker, Breathtron, Cyranose 320, Diamond Probe/Perio 2000,  Firstcheck+, Halimeter, Oral Chroma, Tanita, Twin Breasor, XS2200 ve diğerleridir.

Halitor markalı bu cihaz ise 3 ve 4 gaz sensoru ile yüzlerce gazı ölçebilmektedir.
Halitor3 ve Halitor4 modelleri vardır. https://www.halitor.com

Halitometre Ne Yapar?

 • Koku ölçen cihazlar (Halitometreler) teşis yapmaz. Ağız kokusunun nerden geldiğini söylemez.
 • Doğru kullanılırsa kokunun varlığını veya yokluğunu söyler
 • Doğru kullanılırsa ölçülen gazın hangi grup gaz olduğunu tespit eder.
 • Tedavinin gidişatı hakkında fikir verir. Karşılaştırmaya imkan tanır.
 • Tedavinin gidişini izler.
 • Halitometreler ağız kokusunun miktarını ölçer, kokunun geldiği yeri göstermez
 • Bütün gün her saat dalgalanan ağız kokusunu 1 defa ölçmekle teşhis konulamaz
 • Halitometrelerin önemli bir bölümü bir gazı diğerinden ayıramaz. Fakat şiddetini ölçer.

Halitometre Nasıl Çalışır?

Oral chroma hariç neredeyse hepsi kimyasal gaz sensoru içermektedir. Pompa ile emilen hava (250 ml/dak) sensorun üzerinden geçirilir. Sensorunun içerisinde duyarlı olduğu gaz ile reversibıl redoks reaksiyonu verebilen kimyasal maddeler bulunur. Sensorun 3 ucundan birisi karşılaştırma amacı ile cihaza sabit sinyal gönderirken diğeri meydana gelen redoks reaksiyonu ile orantılı voltaj değişimleri gönderir. Bu voltaj farkı ekranda okunan ağız kokusu gazının konsantrasyonu olarak gösterilir.

Koku ölçen 2 cm çapında 1.6 cm yüksekliğinde gaz sensorları görülmektedir. Halitometreler bu sensorları kullanarak kokuyu algılar.

Ağız Kokusu Sınırı Belirsizdir

Ağız kokusu ölçümleri ppb birimi ile yapılır. Her birey veya kurum kendi tercihleri doğrultusunda bir sınır belirlemiştir.

Kimisi 0-40 ppb arasını sağlıklı kabul etmiş, kimisi 110 kimisi 250, kimisi 2000 ppb yi bile söylemiştir. Ağız kokusunun ölçülerek tanı konulacak bir sınırı yoktur (Aydın M, 2004).

Kaynak: Aydın M, teşhisten tedaviye ağız kokusu. Nobel Tıp Kitapevi, 2008, Istanbul
Buradaki bilgiler hekimlere fikir vermek içindir muayene, tanı ve tedavi değildir.

Ağız Ve Nefes Kokusu Gazları Kanser Yapar Mı, Hangi Hastalıkları Yapar?

Tip 1 ağız kokusunun başlıca gazları uçucu kükürtlü bileşikler (UKB) dir. En baskın olan gaz hidrojen sülfit (H2S) tir. H2S gazını koklayarak algılama sınırı insandan insana değişmekler birlikte 10 ppb den 700 ppb ye kadardır. Salya içinde 0.05 -0.1 ppm konsantrasyonda iken tat vermeye başlar (WHO, 1993). Sağlıklı bireylerde H2S konsantrasyonu en çok 1-2 ppm’e kadar çıkar (Springfield J, Suarez FL, 2000). Bizim toplumuzda 5-10 pm’e kadar yükselen H2S konsantrasyonları ölçülebilmektedir. Bu sayılar periodontal cep içerisinde 1000 ppm’e kadar yükselir. Bu konsnatrasyon fevkalade toksiktir. Organizma metilasyon ve demetilasyon ile bu H2S ten kurtulur (Levit MD, et al., 1999) (Levine J, 1998). Bu kaçış, ortamda metil sülfit ve dimetilsülfit oluşması demektir. Diğer hangi gazlarının neler olduğu bu sayfada anlatılmıştır

 • UKB ağızdaki dokulara temas ettiğinde şunları yapabilir:
 • Diş eti epitel hücresi ölmektedir (Tonzetich J, 1996)
 • Fagositik hücrelerde oksijen üretimini artırmaktadır. (Yaegaki K. 1995)
 • Hücre içinde pH azalmasına sebep olur
 • Periodontal hücrelerin göç etmesine engel olur, (Lancero H,1996)( Johnson PW,1999)( Kapila YL, 1998)( Lancero H,1996)
 • Fibronektin azalmasına sebep olur (Lancero H,2002)
 • Dokunun protein içeriği %25-35 azalır. Bu etki kalıcıdır. Daha sonra doku temiz bir ortama alınsa bile hücre normale dönmez. (Johnson PW, Ng W,1992) (Johnson P, Yaegaki K, 1996)
 • Dokuda kollajen sentezi %40 azalmaktadır ve hücrenin içinde yeni sentez edilmiş kollajen varsa parçalanıp bozulmaktadır. Hücre dışındaki kollajen ise 13 kat azalmaktadır. (Johnson P, Yaegaki K, 1996).
 • Proline transportunu %40-50 oranında engeller. (Johnson PW, 1992) (Johnson PW, 1992) (Bilgi: Proline isimli amino asit kollajen sentezinde rol alır)
 • Proteoglikanların peptit zincirlerini koparabilir (Ng W, Tonzetich J., 1984), (Johnson PW, 1985) (Johnson PW, 1992),
 • Tip III kollajen için mRNA sentezi transkripsiyonu engellenir. (Johnson P, 1996),
 • Tip IV kollajen yapımını geciktirir,
 • Yara iyileşmesini geciktirir (Yaegaki K. 1995).
 • Diş eti fibroblastlarının DNA sentezinde %44.1 oranında azalmaya sebep olur. (Johnson PW, Ng W,1992)
 • Fibroblastların apoptozuna (intihar etmesine) sebep olur. (Yaegaki K, et al. 2008).
 • İnflamasyonu azdıran bir sitokin olan IL-1 in miktarını artırır. Ortamda LPS var iken bu artış daha da fazla olur. (Ratkay LG, 1991).
 • Prostoglandin E (PGE) artışına sebep olmaktadır (Ratkay LG,, 1991)
 • Hücrelerin Ras sinyal aktarımını bozar, bu durumda hücrelerin şekli değişir. (Maruta H,1999)
 • Hücreler daha yuvarlak, ve kısa olmaktadır, (Brunette DM, et al., 1996),
 • Kemik rezorpsiyon işareti olan cAMP seviyesinde artış tespit edilmiştir.
 • Katepsin-B enzimini artırmaktadır. (Ratkay LG,, 1991)
 • Periodontal hastalığa sebep olur (Yaegaki K, 1992)
 • Mukozasında geçirgenliğini %~60-105 oranında artırmaktadır. (Ng W, Tonzetich J., 1984), LPS geçirgenliği 2-3 katı, prostoglandin geçirgenliğini %66 oranında artmaktadır (Tonzetich J., 1996)
 • P. gingivalis ‘in ekstra selüler vezikül (kese) lerinin protein sindirebilme özelliklerini artırmaktadır. (Tonzetich J., 1996)
 • agiz-kokusu-kanser-yaparmi.jpg
 • Ağız kokusunun kanser yaptığını öne süren spekülatif bir iddia.
 • Biraz spekülatif bir yaklaşım olarak, madem UKB, genel olarak DNA hasarı yapıyor, permiabilite artırıyor, o halde neden ağızdaki H2S kanser yapmasın diye bir hipotez literatürde mevcuttur. (Yaegaki K, 2008) Bu hipotezin devamı olarak:
 • Oksidatif stresi artırdığı için kanserojendir.
 • Ras/MAPK (mitogen activated protein kinase) yolu üzerinden bir çok kanser türünü tetikler. (Deplancke B, 2003)
 • Caspase 3 enzimini indükler, seviyesinin yükselmesine sebep olur (Yaegaki K, et al. 2008). Bunun sonucunda insan diş eti hücrelerinde p21 gen ekspresyonu yaptırır ve apoptoza sebep olur. (Takeuchi H, 2008)( Murata T, 2008)
 • Toksik oksijen radikallerini ortadan kaldıran süperoksit dismutas enzimini de engeller, böylece genomik DNA hasarına yardım eder. (Yaegaki K, 2008). Bu hasarın birden fazla mekanizması vardır, bu DNA hasarı kromozomal stabilizasyonu bozduğu için mutajenik ve kanserojeniktir. (Matias S, 2006) apoptoza sebep olması kanserojenitesini destekleyen bir özelliktir. (Yang GD, 2007) Diğer yandan, oksijen radikallerinin yükselmesi oksidatif strese sebep olur. Bu durum kanseri hazırlar (Yaegaki K, et al. 2008).
 • Cytochrome c oxidase enzimi mitekondriyumlarda solunum sırasında kullanılan anahtar bir enzimdir. UKB, cytochrome c oxidase inhibisyonu yapar böylece ATP üretimi azalır. (Dorman DC, 2002).
 • Fare deneyleri kalın bağırsakta birikebilecek H2S gazının ülseratif kolit ve kolon kanseri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. (Roediger WE, 2993) (Pitcher MC, 1996).

Çinko Klorit Ne Yapar?

 • Enteresandır ki, mukozaya %0.22 çinko klorit (ZnCl2) uygulandığında sadece UKB kaybolmakla kalmaz ayni zamanda mukozanın geçirgenliği de normale döner. Ayrıca ZnCl2, hem bakteri vezikülleri tarafından hem de metil merkaptan tarafından tip I kollajen yıkımını engellemektedir (Tonzetich J, 1996) .
 • Çinko sadece kokuyu engellemekle kalmaz ayni zamanda mukozanın geçirgenlik bariyerini de korur. (Johnson PW, Tonzetich J., 1985) (Johnson PW, 1992)
 • Üstelik P.gingivalis’in veziküllerini ve metil merkaptanın tip I kollajen üzerindeki yıkıcı etkisini de engellemektedir. (Tonzetich J, 1996) .
 • Çinko klorit sadece koku giderici değil ayni zamanda mukoza bariyerinin sağlam kalmasını sağlayan bir maddedir. Ayrıca iddia edilen ağız kokusunun kanser yapabileceği hipotezinin ilacı gibi görünmektedir.

Kanserde Ağız Ve Nefes Kokusu Gazları

Hiç bir ağız ve nefes kokusu kanserin habercisi olabilecek kadar özgün, sadık ve yegane değildir. Kanserin ilk belirtisi ağız ve nefes kokusu değildir. Ancak sonuncu belirtilerinden bir tanesi olabilir. Ağız kokusunun sebepleri arasında kanseri saymak (yanlış değildir fakat) abartılmamalıdır. Çünkü ağız ve nefes gaz profiline bakarak hiç bir hastalığa teşhis konulamaz.

Akciğer Kanserinde Nefes Kokusu

Akciğer kanserli hücreler (CALU-1) laboratuar ortamında çoğaltıldığında, yani kültürü yapıldığında, bulundukları ortama 2,3,3-trimethylpentane, 2,3,5-trimethylhexane, 2,4-dimethylheptane ve 4-methyloctane gazlarını salmaktadır. (Filipiak W, 2008). Bu gazların metillenmiş alkanlar olduklarına dikkat ediniz. Bu grup madeler akciğer kanserli bireylerin nefeslerinde de tespit edilmiştir. Aşağıdaki tabloda bu gazların bulunduğunu göreceksiniz.

Bu gazlar literatürde başka çalışmalarda da tespit edilmiştir. Akciğer kanserli bir başka hücre (A549) kültürüne bronş epitel hücreleri ve insan fibroblastları ilave edilmiş, ortama hangi gazların salındığı incelenmiştir. 2-pentanone and 2,4-dimethyl-1-heptene gazlarının yüksek olduğu görülmüştür (Filipiak W, 2010).

Bir başka akciğer kanserli hücre (NCIH2087) kültüründe 2-ethyl-1-hexanol ve 2-methylpentane gazları tespit edilmiştir. (Sponring A, 2009). O halde bir genelleme yapıldığında alkol, keton, alkanlardan oluşan bir gaz topluluğu bulunduğu görülmektedir. Fakat bunlar doku kültürü çalışmaları olup bağlayıcı değildir.
Akciğer kanserli hastaların nefeslerinde 103 farklı gaz tespit edilmiştir, Bunların üçte biri hidrokarbon (0.7 – 107.3 ppb) dur. Ayrıca keton (5.8-145.9 ppb), aldehit, asit, alkol (13.5-453.7 ppb), azot içeren bileşikler, furan ve furan türevleri de bulunmuştur.
17 akciğer kanserli hastayı, 170 kontrol bireyinin nefes gazlarında en fazla ayırt edenin formaldehit ve iso-propanol olduğu gösterilmiştir (Wehinger A, 2007) Ayrıca akciğer kanserli hastalarda nefesten gen paçalarının atıldığı da gösterilmiştir. (Carpagnano GE, ,2010) Fakat nefeste hücre bulunmaz. 65 akciğer kanseri ve 31 sağlıklı bireyde karşılaştırmalı yapılan incelemede kanserli hastaların nefeslerinde bulunan ama sağlıklı bireylerin nefeslerinde bulunmayan şu maddelerdir.

Akciğer kanserinde nefeste rastlanan gazlar

(Ligor M, 2009) n=65(Phillips M, 2008) n=193
1-propanol, 2-butanone, 3-butyn-2-ol, benzaldehyde, 2-methyl-pentane, 3-methyl-pentane, n-pentane n-hexane.Isopropyl alcohol; 4-penten-2-ol; ethane; 1,1,2,trichloro-1,2,2,-trifloropropene; 1-propene; hexanedione; 5,5-dimethyl-
1,3-hexadiene; 3-hexanone, 2-methyl-comphor; benzoic acid; ethyl ester; Pentanoic acid; tetroxane; benzophenone; Furan; benzene ve diğerleri.

Kalın Bağırsak Kanserinde Nefes Kokusu

108 bronkoskopi hastasının nefes örnekleri incelenmiş, biyopside kanser teşhis konulan 60 kanserli hastanın nefesleri ile diğerlerinin gaz deseni karşılaştırılmıştır. 22 farklı gazın kanserli hastaları %100 hassasiyet, %82.3 özgünlük ile ayırt edebildiği görülmüştür. Bu gazlar prensip olarak, 600 dalton’dan hafif, C4-C20 alkanlar, metillenmiş alkanlar ve benzen derivatlarıdır. (Phillips M, Gleeson K, 1999) (Phillips M, Cataneo RN, Cummin ARC, 2003) Başka kaynaklara göre duyarlılığının %84.5, özgünlüğünün %73.5 olduğunu hesaplamıştır. (Phillips M, 2008)

Meme Kanserinde Nefes Kokusu

51 meme kanserli kadın ile 42 sağlıklı kadının nefesleri karşılatırıldığında şu 5 maddenin yüksek miktarda bulunduğu tespit edilmiştir: 2-propanol (propil alkol), 2,3-dihydro-1-phenyl-4(1H)-quinazolinone, 1-phenyl-ethanone (acetophenone), heptanal, ve isopropyl myristate. Bunlardan heptanal kanser biyomarkırıdır. 2,3-dihydro-1-phenyl-4(1H)-quinazolinone’ın analogları anti kanser etkili maddelerdir. Acetophenone’in meme karsinoma hücreleri üzerine potansiyel antiinvazif aktivitesi vardır. (Phillips M, 2006).

Meme kanserinde nefes testinin hassasiyeti %93.8, özgünlüğü %84.6 bulunmuştur. (Phillips M, 2006). Aşağıdaki gazlar 54 meme kanseri olan kadınların nefeslerinde tespit edilmiştir, kontrol grubu olarak 204 sağlıklı kadında bulunmadığı görülmüştür (Phillips M, 2010 B). Okuyucu bunları öğrenmek yerine göz gezdirip fikir edinmelidir. Bu gazların VOC grubu hidrokarbonlar olduğuna dikkat ediniz:

Meme Kanserinde Nefeste Rastlanan Gazlar

(Ligor M, 2009)(Phillips M, 2003 A)
Cyclopropane, ethylidene; 1,4-Pentadiene; 1,3-Butadiene, 2-methyl-;
Cyclotetrasiloxane, octamethyl-; 3-Ethoxy-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-(trimethylsiloxy)trisiloxane;
Benzoic acid, 4-methyl-2-trimethylsilyloxy-, trimethylsilyl ester;
D-Limonene; Cyclohexene, 1-methyl-5-(1-methylethenyl)-;
Cyclohexene, 1-methyl-5-(1-methylethenyl)-; Benzene, 1,2,3,5-
tetramethyl-; Benzene, 1-ethyl-3,5-dimethyl-; Tridecane;
Dodecane; Undecane; Tetradecane; Tridecane; Pentadecane;
Acetic acid, 2,6,6-trimethyl-3-methylene
-7-(3-oxobutylidene)oxepan-2-yl ester ve daha yüzlercesi…
Nonane; Tridecane, 5-methyl; Undecane, 3-methyl; Pentadecane, 6-methyl; Propane, 2-methyl; Nonadecane, 3-methyl; Dodecane, 4-methyl; Octane, 2-methyl

Meme kanserli doku artmış oksidatif stres ve sitokrom P450 oksidaz enzim indüksiyonu ile karakterizedir. Membrandaki doymamış poliyağ asitlerinin lipit peroksidasyonuna sebep olması kanserleşmenin tetiğini çekmektedir.. Sonuçta P450 enzimleri tarafından katabolize edilen alkanlar ve metillenmiş alkanlar üretilmektedir.

Asbest solunması sonucunda malign mesothelioma, asbestoz, interstitial pulmonary fibrosis, plevral plaklar, plevral kalınlaşma, akciğer kanseri meydana gelebilmektedir. Bu hastalarda nitröz oksit (NO), peroksit (H2O2), aldehyde, ethan, pentan ve alkan’lar ekshale edilmektedir. Araşidonik asit yıkımına bağlı 8-isoprostane ekshale edilmektedir. (Chapman EA, 2010)

Mide Kanserinde Nefes Kokusu

Mide kanserli 3 hastadan hem nefes hem de mide dokusandan emisyona uğrayan gazlar incelenmiş, Acetone, carbon disulfide, 2-propanol, ethyl alcohol ve ethyl acetate kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur. (Ligor T, 2007)

Teşhis Alternatifleri

İlginçtir ki, köpeklerin koklayarak kanseri tespit edebiliyor olması bilime ışık tutmuştur. Bazı kaynaklara göre gelecekte tomografiye gerek olmadan (radyasyon almadan) akciğer atılımlı gazları okuyarak akciğer kanserini erken teşhis etmek rutin uygulamaya sokulacaktır (Mazzone PJ, 2012) 193 kanser şüpheli vakayı ve 211 kontrol bireyini başarılı bir şekilde nefes gazlarından ayırmak mümkün olmuştur. Hassasiyeti %84.6, özgünlüğü %80 dir. Eskiden terk etmiş olsa bile sigara içenlerde nefesten bu biyomarkırların tespiti yanlış pozitif sonuca sebep olmamaktadır. (Phillips M, Altorki N, Austin JHM,2007) Yine bazı yazarlara göre akciğer kanseri, KOAH, sarkoidoz ve diğer akciğer hastalıklarında volatil olan ve olmayan sayısız gaz vardır. Bunların desenlerinin tespit edilmesi, güvenli, özgün ve tarama testi olarak kullanılacak kadar ucuzdur. (Amann A, 2011)

Ağız Kokusu Muayenesinde Bu Gazlar Nasıl Tespit Edilebilir?

Burada adı geçen gazlar VOC ve LEL gazlardır. Bu gazlar LEL veya PID sensorlar ile algılanabilir. Bunları tespit edebilmek için bu sensorların en az bir tanesinin bulunduğu bir cihaz kullanıyor olmak gerekir. Ancak organik gazları tespit edebilen cihazlar ile bu gazlar tespit edilebilir. Photo Ionisation (PID) ve Low explosive limit (LEL) sensoru ile karbon zincir ve halkalarından oluşan organik gazlar ölçülebilir

Kaynak:

Aydın M. Teşhisten tedaviye Ağız kokusu. Nobel kitapevi. İstanbul, 2008
Amann A, Corradi M, Mazzone P, Mutti A. Lung cancer biomarkers in exhaled breath. Expert Rev. Mol. Diagn., 2011; 11(2), 207-217.
Chapman EA, Thomas PS Yates DH. Breath analysis in asbestos-related disorders: a review of the literature and potential future applications. J. Breath Res. 4 (2010) 034001 (11pp)
Carpagnano GE, Palladinoa GP, Gramiccionia C, Barbaroa MPF, Martinelli D. Exhaled ERCC-1 and ERCC-2 microsatellite alterations in NSCLC patients. LungCancer J., 2010; 68(2):305-307
Filipiak W, Sponring A, Mikoviny T, Ager C, Schubert J, Miekisch W, Amann A., Troppmair J. Release of volatile organic compounds (VOCs) from the lung cancer cell line CALU-1 in vitro. Cancer Cell International, 2008; 8:17-28
Filipiak W, Sponring A, Filipiak A, Ager C, Schubert J, Miekisch W, Amann A, Troppmair J. TD-GC-MS Analysis of Volatile Metabolites of Human Lung Cancer and Normal Cells In vitro. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2010; 19(1); 182-195.
Sponring A, Filipak W, Mikoviny T, Acer C, Schubert J, Miekisch W, Amann A, Troppmair J. Release of Volatile Organic Compounds from the Lung Cancer Cell Line NCI-H2087 In Vitro. Anticancer Research, 2009; 29: 419-426
Ligor M, Ligor T, Bajtarevic A, Ager C, Pienz M, Klieber M, Denz H, Fiegl M, Hilbe W, Weiss W, Lukas P, Jamnig H, Hackl M, Buszewski B, Miekisch W, Schubert J, Amann A. Determination of volatile organic compounds in exhaled breath of patients with lung cancer using solid phase microextraction and gas chromatography mass spectrometry. Clin Chem Lab Med 2009;47(5):550-560.
Ligor T, Szeliga J, Jackowski M, Buszewski B. Preliminary study of volatile organic compounds from breath and stomach tissue by means of solid phase microextraction and gas chromatography–mass spectrometry. 2007 J. Breath Res. 1 (6pp)
Mazzone PJ. Exhaled breath volatile organic compound biomarkers in lung cancer. J. Breath Res., 2012; 6:027106.
Phillips M, Altorki N, Austin JHM, Cameron RB, Cataneo RN, Kloss R, Maxfield RA, Munawar MI, Pass HI, Rashid A, Romi WN, Schmitt P, Wai J. Detection of lung cancer using weighted digital analysis of breath biomarkers. Clinica Chimica Acta, 2008; 293:76-84.
Phillips M, Cataneo RN, Saunders C, Hope P, Schmitt P, Wai J. Volatile biomarkers in the breath of women with breast cancer. J. Breath Res. 4 (2010) 026003 (8pp)
Phillips M, Cataneo RN, Greenberg J, Grodman R, Gunawardena R, Naidu A. Effect of oxygen on breath markers of oxydative stress. Eur Respir J, 2003;21:1-5.
Phillips M, Gleeson K, Huges JMB, Greenberg J, Cataneo RN, Baker L, McVay WP. Volatile organic compounds in breath as marjers of lung cancer: a cross sectional study. The Lancet, 1999;353:1930-1933.
Phillips M, Cataneo RN, Ditkoff BA, Fisher P, Greenberg J, Gunawardena R, Kwon CS, Tietje O, Wong C. Prediction of breast cancer using volatile biomarkers in the breath. Breast Cancer Research and Treatment, 2006; 10:10549-.
Phillips M, Altorki N, Austin JHM, Cameron RB, Cataneo RN, Greenberg J, Kloss R, Maxfield RA. Prediction of lung cancer using volatile biomarkers in breath. Cancer Biomarkers, 2007; 3:95-109
Phillips KA. How to help patients with olfactory reference syndrome. Delusion of body odor causes shame, social isolation. The Journal of Family Practice, 2007; 6(3):1
Phillips M, Cataneo RN, Cummin ARC, Gagliardi AJ, Gleeson K, Greenberg J, Maxfield R, Rom WN. Detection of Lung Cancer With Volatile Markers in the Breath. Chest, 2003; 123: 2115-2123

Ağız Ve Nefes Kokusu Gazları

Ağız kokusu 3 ana grup gaz ile meydana gelir:

1- Kükürtlü ağız ve nefes kokusu gazları:
Ağız kokusunun büyük bölümü kükürtlü gazdır. Ağızda 75 ppb (Rösing CK, 2011) ile 250 ppb (Suzuki N, 2011) arasında kükürtlü gaz bulunur fakat 0.7 ppm’e kadar kabul edilebilir olarak bulunur. Ancak karaciğer infeksiyonu, yetmezliği, veya yağlanması bulunduğunda, alkolizmde nefeste kükürtlü gazlar görülür.

Ağızda başlıca H2S oluşur. Daha sonra metilsülfit ve daha sonra dimetilsülfite dönüşür:

H2S molekülü
Metil sülfit molekülü
Dimetil sülfit molekülü

Ağızda biriken H2S bakterileri ve insan hücrelerini rahatsız eder ve uzaklaştırılmaya çalışılır. Bu amaç ile H2S’e metil (solda pembe işaretli molekül) bağlanır. Bu şekilde metil sülfit gazı oluşur. Bu gaz H2S ten daha kötü kokar. Bir sonraki aşamada H2S uzaklaştırılmaya çalışılırken bir kere daha metil (sağda) bağlanır ve çok daha çirkin kokulu olan dimetil sülfit ortaya çıkar. Kural olarak bir molekül metillendikçe çirkin kokulu olmaya başlar. Bu durumda zaten çirkin kokulu olan H2S iki kere metillenmiştir ve çok daha çirkin kokmaya başlayacaktır.

2- Azotlu ağız ve nefes kokusu gazları
Amonyak (NH3) en sık rastlananıdır. Ağızda bakteriler sebebiyle hep vardır. Midede Helicobacter pylori sebebi ile de oluştuğu söylenir. Nefeste 400-2390 ppb arasında bulunur (Diskin AM,2003). Ayrıca azot metabolizması hastalıklarında (gut, protein emilim bozuklukları, yaşlılık, açlık durumunda ve aminoasit metabolizması bozukluklarında nefeste amonyak yükselir. Hücreler çeşitli hastalıklar sebebiyle stres altında kaldığında NO, NO2, N2O gibi diğer azotlu gazları ve nitril grubu gazlar nefes kokusuna karışır. Halimeter ile ölçülemez.
Amonyak molekülü görülmektedir.

amonyak molekülü

Bu gaz fevkalade uçucudur ve idrar kokusuna benzer çirkin kokuludur.
Bilhassa sabah uykudan uyanınca ağız ve nefesteki konsantrasyonu daha yüksektir.

3- Organik ağız ve nefes kokusu gazları
Sağlıklı bireyin nefesinde daima şu gazlar bulunur::
Aseton 283-870 ppb (Diskin AM,2003), Metanol 32-1684 ppb (Turner C, 2006), Etanol 27-153 ppb (Diskin AM,2003), Isopren 212 ppb (Turner C, 2008), Propanol 20 ppb (Enderby B, 2009), Asetaldehit 24 ppb (Turner C, 2006), Butan 24 ppb (Kharitonov SA,2002), Alkanlar (C13-20) 1.5 x10 -10 M/l (Phillips M, 2000), Hidrojen <10 ppm (Hamilton LH, 1998).
O halde sağlıklı bireylerin de nefeslerinde az veya çok bir miktar koku bulunabilir. Halimeter ile ölçülemez

Organik gaz molekülü

Şu hastalıklarda nefesteki kokulu gazlar yükselir:
Diyabet ,uyku apnesi, Helicobacter pylori infeksiyonu, orak hücreli anemi, astım, göğüs kanseri, akciğer kanseri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH ), kistik fibroz,, siroz, üremi, böbrek yetmezliği, trimetilaminüri, (Whittle CL, 2007) (Ciaffoni L, 2011), bağırsak inflamasyonu, (Kokoszka J,1993), ülseratif kolit (Sedghi S,1994), (Pelli MA, 1999), Crohn’s hastalığı (Pelli MA, 1999), tüberküloz (verem) (Phillips M,2010), şizofreni (Phillips M, 1995), pnömoni (Julak J, 2006), asbest solumaya bağlı akciğer hastalıkları (Chapman EA, 2010), mide kanseri (Ligor T, 2007), kalp krizi (angina pectoris) (Phillips M, 2003).
Bu günün teknolojisi ile foto iyonizasyon detektörü (PID sensor) ve Low explosive limit (LEL) sensoru ile şu organik gazlar ağızda ve nefeste ölçülebilmektedir.

Kaynak:
Aydın M. Ağızdan mikrobiyolojik materyal alınması. Ed. Cengiz, Mısırlıgil, Aydın. Tıp ve diş hekimliğinde genel ve özel Mikrobiyoloji. Konu 18. Sa:153-160. Güneş yayınevi, Ankara, 2004.
Aydın M. Teşhisten tedaviye Ağız kokusu. Nobel kitapevi. İstanbul, 2008

Ağız Kokusu Ölçümüne Hedef Olan Gazlar

Burada sadece organik gazlar vardır, azotlu ve kükürtlü ağız kokusu gazları listelenmemiştir Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. (Dr. Murat Aydın, https://agizkokusumerkezi.com

PID (Photo Ionisation Sensor) SENSORU İLE ÖLÇÜLEBİLEN UÇUCU HİDROKARBONLAR

 • 1 Acetaldehyde 75-07-0 C2H4O 10.23 C25 5.14
 • 2 Acetic acid Ethanoic acid 64-19-7 C2H4O2 10.66 10 23.05
 • 3 Acetic Anhydride Ethanoic acid Anhydride 108-24-7 C2H4O 10.14 5 6.10
 • 4 Acetone 2 – Propanone 67-64-1 C3H6O 9.71 500 1.24
 • 5 Acetophenone 0.59
 • 6 Allyl Alcohol 107-18-6 C3H6O 9.67 2 2.92
 • 7 Ammonia 7664-41-7 NH3 10.16 25 12.80
 • 8 Amyl Acetate mix of n-Pentyl acetate &
 • 2-Methylbutyl acetate
 • 628-63-7 C7H14O2 <9.9 100 1.92
 • 9 Arsine Arsenic trihydride 7784-42-1 AsH3 9.89 0.05 2.38
 • 10 Benzene 71-43-2 C6H6 9.25 0.5 0.55
 • 11 Bromine 7726-95-6 Br2 10.51 0.1 1.30
 • 12 Bromomethane 2.72
 • 13 1,4-butanediol 37.20
 • 14 Butadiene 1,3-Butadiene, Vinyl ethylene 106-99-0 C4H6 2 0.73
 • 16 Butanol, 1- Butyl alcohol, n-Butanol 71-36-3 C4H10O 9.99 C50 4.09
 • 17 Butanol, t- tert-Butanol, t-Buty alcohol 75-65-0 C4H10O 9.9 100 3.24
 • 18 2-Butanone 0.90
 • 19 Butoxyethanol, 2- Butyl Cellosolve, Ethylene
 • glycol monobutyl ether
 • 111-76-2 C6H14O2 <10 25 1.44
 • 20 Butyl acetate, n- 123-86-4 C6H12O2 10 150 2.38
 • 21 Butylamine, t- tert-butylamine 1.01
 • 22 Butyl mercaptan 1-Butanethiol 109-79-5 C4H10S 9.14 0.5 0.61
 • 23 Butyrolactone gama-butyrolctone 3.01
 • 24 Carbon disulfi de 75-15-0 CS2 10.07 10 1.25
 • 25 Chlorobenzene Monochlorobenzene 108-90-7 C6H5CI 9.06 10 0.49
 • 26 Cumene Isopropylbenzene 98-82-8 C9H12 8.73 ne 0.54
 • 27 Cyclohexane 110-82-7 C6H12 9.86 50 1.44
 • 28 Cyclohexanone 108-94-1 C6H10O 9.14 300 0.82
 • 29 Cyclohexene 110-83-8 C6H10 8.95 10 0.80
 • 30 Decane 124-18-5 C10H22 9.65 50 1.24
 • 31 Diacetone alcohol 4-Methyl-4-hydroxy-2-
 • pentanone
 • 123-42-2 C6H12O2 9.65 0.73
 • 32 Dibromoethane, 1,2- EDB, Ethylene dibromide, Ethylene bromide 106-93-4 C2H4Br2 10.37 ne 2.03
 • 33 Dichlorobenzene, o- 1,2-Dichlorobenzene 95-50-1 C6H4CI2 9.08 25 0.50
 • 34 Dichloroethene, t-1,2- t-1,2-DCE,
 • tris-Dichloroethylene
 • 156-60-5 C2H2CI2 9.65 200 0.45
 • 35 Diesel Fuel 68334-30-5 m.w. 226 11 0.80
 • 36 Diethylamine 109-89-7 C4H11N 8.01 5 0.89
 • 37 Dimethoxymethane 1.51
 • 38 Dimethylacetamide, N,N- DMA 127-19-5 C4H9NO 8.81 10 0.66
 • 39 Dimethylformamide, N,N- DMF 68-12-2 C3H7NO 9.13 10 0.81
 • 40 Dimethyl sulfoxide DMSO, Methyl sulfoxide 67-68-5 C2H6OS 9.1 ne 1.40
 • 41 Dioxane, 1,4- 123-91-1 C4H8O2 9.19 25 1.48
 • 42 Epichlorohydrin ECH Chloromethyloxirane,
 • 1-chloro2,3-epoxypropane
 • 106-89-8 C2H5CIO 10.2 0.5 7.70
 • 43 Ethanol Ethyl alcohol 64-17-5 C2H6O 10.47 1000 10.70
 • 44 Ethene Ethylene 74-85-1 C2H4 10.51 ne 10.20
 • 45 Ethyl acetate 141-78-6 C4H8O2 10.01 400 4.10
 • 46 Ethylacetoacetate C6H10O3 1.14
 • 47 Ethylbenzene 100-41-4 C8H10 8.77 100 0.53
 • 48 Ethylene glycol 1,2-Ethanediol 107-21-1 C2H6O2 10.16 100 15.30
 • 49 Ethylene oxide Oxirane, Epocyethane 75-21-8 C2H4O 10.57 1 12.20
 • 50 Ethyl ether Deithyl ether 60-29-7 C4H10O 9.51 400 1.15
 • 51 Heptane, n- 142-82-5 C7H16 9.92 400 2.35
 • 52 Hexane, n- 110-54-3 C6H14 10.13 50 4.06
 • 53 Hydrazine 302-01-2 H4N2 8.1 0.01 2.60
 • 54 Hydrogen sulfi de 6/4/7783 H2S 10.45 10 3.30
 • 55 Iodine 7553-56-2 I2 9.4 C0.1 0.14
 • 56 Isoamyl acetate Isopentyl acetate 123-92-2 C7H14O2 <10 100 1.79
 • 57 Isobutanol 2-Methyl-1propanol 78-83-1 C4H10O 10.02 50 4.99
 • 58 Isobutene Isobutylene, Methyl butene 115-11-7 C4H8 9.24 ne 1.00
 • 59 Isooctane 2,2,4-Trimethylpentane 540-84-1 C8H18 9.86 ne 1.21
 • 60 Isophorone 78-59-1 C9H14O 9.07 C5 0.74
 • 61 Isopropanol Isopropyl alcohol, 2-propanol 67-63-0 C3H8O 10.12 400 5.93
 • 62 Isopropylamine 1.28
 • 63 Isopropyl ether Diisopropyl ether 108-20-3 C6H14O 9.2 250 0.84
 • 64 Jet fuel JP-5 &JP-8 Jet 5, Kerosene type aviation
 • fuel
 • 8008-20-6 m.w. 167 15 1.06
 • 65 Jet A Jet A-1, Kerosene type 8008-20-6 m.w. 165 15 1.06
 • 66 Jet A1 fuel 1.06
 • 67 Mesityloxide 0.54
 • 68 Methoxyethanol, 2- Methyl cellosolve, Ethylene
 • glycol monomethyl ether
 • 109-86-4 C3H8O2 10.1 5 2.22
 • 69 MethoxyethoXyethanol, 2- 2-(2-methoxyethoxy) ethanol
 • Diethylene glycol monomethyl
 • ether
 • 111-77-3 C7H16O <10 ne 2.42
 • 70 1- Methoxy-2-propanol 1.85
 • 71 Methyl acetate 79-20-9 C3H6O2 10.27 200 6.44
 • 72 Methylacetoacetate 1.30
 • 73 Methyl acrylate Methyl 2-propenoate, acrylic
 • acid methyl ester
 • 96-33-3 C4H6O2 9.9 2 3.40
 • 74 Methylamine Aminomethane 74-89-5 CH5N 8.97 5 1.64
 • 75 Methylbenzoate 0.93
 • 76 Methyl benzyl alcohol 7.12
 • 77 Methyl bromide Bromomethane 74-83-9 CH3Br 10.54 1 1.98
 • 78 Methyl t-butyl ether MTBE, tert-Butyl methyl ether 1634-04-4 C5H12O 9.24 40 0.89
 • 79 Methyl ethyl ketone MEK, 2-Butanone 78-93-3 C4H8O 9.51 200 0.97
 • 80 Methyl isobutyl ketone MIBK, 4-Methyl-2-pentanone 108-10-1 C6H12O 9.3 50 1.14
 • 81 Methyl mercaptan Methanethiol 74-93-1 CH4S 9.44 9.44 0.58
 • 82 Methyl methacrylate 80-62-6 C5H8O2 9.7 9.7 1.57
 • 83 Methyl propyl ketone MPK, 2-Pentanone 107-87-9 C5H12O 9.38 9.38 0.87
 • 84 Meth-2-pyrrolidone, N- NMP, N-Methylpyrrolidone,
 • 1-Methyl-2-pyrrolidinone,
 • 1-Methyl 2-pyrrolidone
 • 872-50-4 C5H9NO 9.17 ne 1.02
 • 85 Naphthalene Mothballs 91-20-3 C10H8 8.13 10 0.40
 • 86 Nitrobenzene 98-95-3 C6H5NO2 9.81 1 1.90
 • 87 Octane, n- 111-65-9 C8H18 9.82 300 2.10
 • 88 Pentane 109-66-0 C5H12 10.35 600 8.40
 • 89 2-Pentanone 0.87
 • 90 Phenol Hydroxybenzene 108-95-2 C6H6O 8.51 5 1.10
 • 91 phenylethylalcohol Phenol Ethyl alcohol 9.04
 • 92 Phosphine 7803-51-2 PH3 9.87 0.3 3.02
 • 93 Picoline, 2- 2-Methylpyridine 0.72
 • 94 Picoline, 3- 3-Methylpyridine 108-99-6 C6H7N 9.04 ne 0.92
 • 95 Propanol, n- Propyl alcohol 71-23-8 C3H8O 10.22 200 4.91
 • 96 Propanol, 2- Propyl alcohol C3H8O 5.53
 • 97 Propene Propylene 115-07-1 C3H6 9.73 ne 1.41
 • 98 Propylene oxide Methyloxirane 75-56-9 C3H6O 10.22 20 6.30
 • 99 Pyridine 110-86-1 C5H5N 9.25 5 0.78
 • 100 Quinoline 0.97
 • 101 Styrene 100-42-5 C8H8 8.43 20 0.47
 • 102 Tetracholoethylene C2Cl4 0.60
 • 103 Tetrahydrofuran THF 109-99-9 C4H8O 9.41 200 1.53
 • 104 Thiophene 0.41
 • 105 Toluene Methylbenzene 108-88-3 C7H8 8.82 50 0.53
 • 106 Trichloroethylene TCE, Trichoroethylene 79-01-6 C2HCI3 9.47 50 0.51
 • 107 Trimethylbenzene, 1,2,3 0.49
 • 108 Trimethylbenzene, 1,2,4 108-67-8 25 0.43
 • 109 Trimethylbenzene, 1,3,5 1,3,5-(CH3)3C5H6 0.34
 • 110 Turpentine Pinenes (85%) + other
 • diisoprenes
 • 8006-64-2 C10H16 8 100 0.50
 • 111 Vinyl actetate 108-05-4 C4H6O2 9.19 10 1.17
 • 112 Vinyl chloride Chloroethylene, VCM 75-01-4 C2H3CI 9.99 5 1.90
 • 113 Vinyl cyclohexone VCH 1.40
 • 114 Xylene, m- 1,3- Dimethylbenzene 108-38-3 C8H10 8.56 100 0.45
 • 115 Xylene, o- 1,2- Dimethylbenzene 95-47-6 C8H10 8.56 100 0.54
 • 116 Xylene, p- 1,4- Dimethylbenzene 106-42-3 C8H10 8.44 100 0.47

LEL (Lower Explosive Limit) SENSORU İLE ÖLÇÜLEBİLEN UÇUCU HİDROKARBONLAR (Hidrojen metan grubu parlayıcı gazlar)

 • 1,3- Butadiene
 • Acetaldehyde
 • Acetic Acid
 • Acetone
 • Acetonitrile
 • Acrylonitrile
 • Ammonia
 • Amyl acetate-n
 • Amylamine
 • Benzene
 • Butane-n
 • Butene-1
 • Butyl acetate-n
 • Butyl alcohol-n
 • Butyl alcohol-sec
 • Butyl alcohol-tert
 • Cyclohexane
 • Decane-n
 • Diethyl ether
 • Dimethylformamide
 • Dimethylamine, anhydrous
 • Dioxane-p
 • Dodecane-n
 • Ethane
 • Ethyl alcohol
 • Ethyl benzene
 • Ethyl ether
 • Ethylamine
 • Ethylene
 • Ethylene oxide
 • Formaldehyde gas
 • Gasoline, aviation-
 • Gasoline, aviation
 • Heptane-n
 • Hexane-n
 • Hydrogen
 • Isoprene
 • Isopropyl alcohol
 • Isopropyl ether
 • Isopropylamine
 • Jet fuel, JP-4
 • Methane
 • Methyl alcohol
 • Methyl ethyl ketone
 • Methyl methacrylate
 • Naphtha
 • Octane-n
 • Pentane-n
 • Propane
 • Propyl acetate-n
 • Propyl alcohol-iso
 • Propyl alcohol-n
 • Propylamine-n
 • Propylbenzene-n
 • Propylene
 • Propylene oxide
 • Styrene
 • Tetradecane-n
 • Tetrahydrofuran
 • Tetrahydrofurfuryl alcohol
 • Toluene
 • Triethylamine
 • Trimethylamine
 • Vinyl acetate
 • Vinyl Chloride
 • Vinyl ethyl ether
 • Xylene-m
 • Xylene-o
 • Xylene-p