DEZENFEKTAN SEÇMEK

Falanca disinfektan filanca virüse etkilidir

Bunlar firmaların ticari yaklaşımlarıdır.

Hangi konsantrasyondaki disinfektan? Hangi virüsün hangi konsantrasyonunu kaç dakikada etkiliyor? mikroorganizmaların hangi varyantını? yüzde kaçını etkiliyor? Öldürüyor mu yoksa üremesini mi durduruyor? Etkisi kalıcı mı geçici mi?. Bütün bunlar aynı disinfektan ve aynı mikroorganizma için bile sürekli olarak değişen parametrelerdir. Bu değişkenler bu gün başkadır, yarın değişecektir. Örneğin: Bir disinfektan 1.6 ug/ml konsantrasyonda Bacteroides gracilis‘in 104 cfu konsantrasyonunu 25 derecede 10 dakikada %80 oranında inhibe ediyor olsaydı. 1 gün sonra bu değerlerin hepsi değişebilirdi. Ortamda organik madde varken ve soğukta süre uzar. Vesaire..

Olaya bu şekilde bakınca şunu görebiliriz: Mikroorganizmanın konforunu kaçıran bütün disinfektanlar bütün mikroorganizmaları er veya geç etkiler. Tek değişen süredir. 1 dakika, 3 dakika, 5 dakika, 20 dakika. Üretici firmaların bizim korkularımızdan ve bilmediğimizden yararlanmalarına izin vermemek gerekir..

Klinikte kullanmak üzere disinfektan ürün satın alırken fazla seçici olmayışım bu yüzdendir.