NONSTEROID ANTIINFLAMATUAR AĞRI KESİCİLERİN YAN ETKİLERİ

NSAID

■ Kalp hastalıklarını ve kalp krizini kolaylaştırmaktadır (Stollberger C , 2005)
■ Damar çeperinde trombus ve daha sonra aterom plakları oluşturarak kalp ve beyin damarlarını daraltmasına sebep olabilmektedir. (Mahajan A, 2005)
■ Mide ve barsakta ülserler, kanamalar, mide delinmelerine yol açması mümkündür.
■Tansiyonu yükseltebilmektedir.
■ Yara iyileşmesini geciktirmektedir. (Cengiz, Mısırlıgil, Aydın Mikrobiyoloji. Güneş yayınevi 2004 Ankara)
■ Böbrek yetmezliğine sebep olabilmektedir. (Huerta C, 2005)
■ Lökotrien fazlasına sebep olarak nefes almayı zorlaştırmakta astım hastalarında solunum yetmezliği krizine sebep olmaktadır.
■ Yılda 10-20 bin kişi NSAID ilaçlar nedeniyle ölmektedir. (FDA’ın yayınladığı 1999 istatistiğidir)

Aşağıdaki resmi tıklarsanız size daha fazla detay anlatacağım:

Nonsteroid antiinflamatuar ilaçların istenmeyen etkileri