ANKET YAPMAK

Anketler sosyal check-up yapar. Muhatabını yoklar, problar, fotoğrafını çeker, koklar, dokunur, ip uçları verir. Elde edilen sonuçların bilime katkısı olması beklenir. Ürettiği bilimi kullanarak bir sonra gelen bilim adamına meşale olmalıdır, yolu açmalıdır, sonra gelenin işin kolaylaştırmalıdır, aydınlatmalıdır, basamak olmalıdır, destek olmalıdır. Görünmeyeni göstermelidir. Görüneni veya Cevabı belli soruları sorarak anket yaparsanız bilim üretilemez, bilimde ileri gidilemez, bilimde gelişme sağlanamaz. Aşağıdaki çalışmaların bilime ileri gitmeye katkısı yeterli olmayacaktır:

– Üzerinde 5 yıldan uzun bir süre kuron bulunan dişlerin apikal periodontit tedavilerinde kavite açma konusunda hekimin eğitim durumunun ve tecrübesinin periodontit tedavisini planlamaya etkisinin değerlendirilmesi
– Sol üst ikinci kesici dişlerin veya 2 kanallı sağ alt ikinci küçük azıların veya sol alt kaninlerin, semptomatik pulpitis prulentaların tedavisi sırasında kullanılan hipo miktarının ölçülmesi
– interdental kavite açarken hekimin lastik örtü takma becerisinin ve hızının pulpit tedavisine etkisinin değerlendirilmesi.
– 1975 yılında otomotif sanayisinin marul tarlalarının verimine etkisinin geriye dönük incelenmesi

Akademisyenler anket ve hatta bilim çalışması konusu seçerken buna dikkat etmelidir

Bir cevap yazın