Otonom sinir sistemisinir

Otonom sinir sisteminin profili

Otonom sinir sistemi sempatik ve parasempatik iki zıt sistemden oluşur

Bir cevap yazın