Ağız Kokusu Ve Nefes Kokusu Tedavisinde Sorular Ve Cevaplar

Bütün ağız kokuları birbirinin aynisi midir? Kaç çeşit ağız kokusu vardır?
Fizyolojik olan hariç, toplam 5 tip ağız kokusu vardır. 2 tanesi dilden, diğeri sindirim kanalından, diğeri akciğerden gelir. Diğerinde koku yoktur fakat hasta ağzının koktuğunu söylemektedir. Ağız kokusu çeşitleri. En sık rastlananı Tip 1 ağız kokusudur.

Prensip olarak Tip 1 ağız kokusu nasıl meydana gelir?
Ağız kokularının ağızdan gelenleri dilin sırtından kaynağını alır. Dil papillaları arasına giren protein birikintiler bakteriler tarafından uçucu kükürtlü bileşiklere dönüştürülür. Ağız kokusu bu çirkin kokulu gazlardan ibarettir.

Ağız kokusunu oluşturan hangi gazdır?
Tek bir gaz değildir. Bakterilerin ürettikleri bazısı kükürtlü gazlardır, bazısı ise kükürtsüz uçucu yağ asitleridir. Ağız kokusu gazlarının yapısı ve listesi Sık rastlanan ağız kokusu gazları 3 gruptur:

 1. Kükürtlü gazlar,
 2. Organik gazlar
 3. Azotlu gazlardır

Ağızdaki hangi bakteriler ağız kokusu yapar?
Hepsi bu işi yapabilir fakat en becerikli olanlar şunlardır: Actinobacillus actinomycetemcomitans, Bacteroides forsythus, Bacteroides ovatus, Bacteroides ureaolyticus, Eubacterium brachy, Eubacterium lentum, Eubacterium limosum, Eubacterium nodatum, Eubacterium timidium, Fusobacterium nucleatum, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus asaccharolyticus, Peptostreptococcus indolicus, Porphyromonas asaccharolytica, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Selenomonas sputigena, Spiroketler, Streptococcus mutans, Streptococcus oralis, Treponema denticola, Veillonella parvum, vs…
Bazen tek bir bakteriyi ağız kokusundan sorumlu tutan yazılar yazılmaktadır. Sanki ağız kokusunu bir bakteri yapıyor gibi görmemek gerekir. Hiç bir bakteri tek başına ağız kokusundan sorumlu tutulamaz. Ağız kokusu gidermek için mikrop peşinde koşulması doğru değildir.

Ağız kokusu hastalarına yapılabilecek ilk müdahale nedir?
Ağızdaki bakteri kaynaklarını gideriniz, kısa süre antiseptik veriniz, dil fırçalamayı öğretiniz, kısa ve uzun süreli çinkolu ürün teklif ediniz. Buna temel tedavi ismi verilir. Her vakada mutlaka ilk önce bunlar yapılır.

Neden Çinkonun ağız kokusu tedavisinde özel bir yeri vardır?
Evet çinko ağızdaki kükürtlü gazlar ile reaksiyona girer ZnS bileşiğine dönüşür ve gazları çöktürü. Böylece koku kaybolur. Organik çinko bileşikleri daha etkilidir, çünkü organik molekülden çinko emisyonu daha kolay olur. Mesela çinkoglukonat, çinko sülfattan daha etkilidir. Diş macunu ve sakızlara çinko sitrat konulmasının sebebi mikrop öldürmek değildir, ağız kokusunu engellemektir. Çinko ayrıca koku alma ve tat alma sistemlerinin vaz geçilmez elementidir.

Bir hastada ağız kokusunun sebebini hangi tip olduğunu nasıl bulabilirim?
Anamnez teşhis için fevkalade önemlidir. Olmayana ergi metodu ile ilk önce Tip 1 ağız kokusu elimine/tedavi edilir. Sonra sırası ile Tip2,3,4,5 ağız kokusu aranır, sorgulanır, incelenir, ilgili doktor tarafından tedavi edilir. Tedavide yol haritası budur.

Ağız kokusunun diğer sebeplerini nasıl teşhis edebilirim?
Bu amaç ile kan biyokimyası, akciğer pa, panoramik, Water’s , Caldwell veya submentovertex röntgenler, tükrük pHsı, idrar tetkiki, dışkı mikroskopisi ve sindirim testleri gerekebilir. İleri tedavi planı için bu esere göz atınız.

Diş fırçalamasına rağmen neden hastalarımda ağız kokusu iyileşmiyor?
Ağızda koku yayan kaynak dişler değildir. Dildir. Bu sebeple diş fırçalamanın ağızkokusu üzerine etkisi en çok %33 civarındadır.

Sağlıklı insanların ağızları kokar mı?
Evet. Sabah uyanıldığında 1-2 saat boyunca duyulan ağız kokusu fizyolojiktir. Tedavi edilmez, çünkü tedavi edilemez. Ayrıca gün içerisinde her bireyin ağızı <50ppb biriminde kokabilir (zemin kokusu).

Ağız kokusu hastasına ne ilaçlar verilebilir?
Sebebi bulunup ortadan kaldırılmadıysa aşağıdaki ilaçlar ağız kokusuna çözüm değildir ama gerçek tedavi devam ettiği süre boyunca verilebilir. Ağız kokusu için kullanılabilecek ilaç listesi

 • Çinkolu diş macunu
 • Alkolsüz gargara
 • Çinkolu sakız
 • Antiseptik pastil
 • Probiyorik yoğurt

Ağız kokusu için hastamıza nasıl bir gargara önerelim?

 1. Alkolsüz olmalı,
 2. Antiseptik olmalı
 3. içinde antiinflamatuvar bulunmamalıdır Maalesef eczanedeki pek çok gargarada alkol bulunur. Alkol ağız kokusunu artırır. İyi bir ağız kokusu gargarasının yapısı şöyle olmalıdır: ağız kokusu gargarası

Neden bir çok antiseptik gargara ağız kokusunu azaltmıyor ?
Çünkü firmalar gargara şişesinin içerisine alkol koyuyorlar. Alkol ağız kokusunu azdırır. Piyasamızda bir kaç tane antiseptik alkolsüz gargara vardır.

Bu grafikte 12 mM çinko içeren solüsyon uygulandığında başlangıçta 1750 birim olan ağız kokusu ilk 20 dak içerisinde koku engellenmesi %98 dir. 7.5 saat sonra bile ağız kokusu %50 den fazla engellenmiştir.

Ağız kokusu için hastamıza hangi diş macununu önerelim?

İçinda bazik madde veya alkol bulunan macunlar ağız kokusunu artırır. Bizim marketlerimizde sadece bir tane diş macunun yapısı ağız kokusu tedavisine uygundur. Bu macunun içinde alkol yoktur, bazik madde azdır ve ağız kokusunu iyileştiren çinko buılunur. Maalesef satılmadığı için piyasadan çekilmeye başlamıştır.

Neden sakız ağız kokusunu gidermiyor ?

Sakız ağız kokusunu artırır. Çünkü sakızın yapısındaki tiyosülfit polimeri ağız florasındaki bakteriler tarafından parçalanıp kükürtlü bileşiklere çevrilir ve ağız kokusu sebebi olur.

Bireyin ağızına su, naneli şeker ve sakız verildiğinde ağız kokusundaki değişimler görülmektedir. Sakız ağız kokusunu artırmıştır. Bu sakızın içerisinde çinko yoktur. naneli şekerin de ağız kokusu üzerine zayıf artırıcı etkisi görülmüştür.

Ağız kokusu için hastamıza nasıl bir sakız önerelim?
Çinkolu sakız önerilebilir. Piyasamızda 1-2 tane çinkolu sakız vardır. Kutunun üzerinde içerik bilgileri arasında çinko sitrat bulunduğu belirtilmiştir.

İlaç veremediğimiz yaşlı hastalara ağız kokusu için ne önerebiliriz?
Tuzlu su, yeşil çay, her türlü çerez (ceviz, fıstık vs) ağız kokusunu engeller. İçerisinde çinko bulunan her besin maddesi verilebilir.

Herbal (bitkisel) ilaçların ağız kokusundaki yeri nedir?
Nane, kekik, maydanoz, karanfil benzeri bitkisel ilaçlar ağız kokusuna zararsızdır.

Ağız kokusunu artıran bir besin maddesi var mıdır?
Başta yumurta olmak üzere sistein içeren bütün besinler.

Ağız kokusu tedavisi devam ederken hastaya nasıl bir perhiz verilir?
Hiç bir perhiz verilmez.

Kandida diyeti ağız kokusuna faydalı mıdır? Bağırsak mantarı engellenebilir mi?
Kandida Candida diyeti diye bir şey yoktur. Kandida diyeti satıcıların uydurduğu bir hurafedir. Bağırsaktaki kandida cinsi mantarların besinlerin sınırlandırılması yoluyla engellenmesi mümkün değildir. Kandida mantarlarının bağırsakta bulunması lazımdır. Kandida mantarı ağız kokusu yaptığına ilişkin her hangi bir bilgi yoktur.

Ağız kokusu için beslenme ip ucu var mıdır?
Yıllar boyunca hiç ara vermeden, her gün, hep ayni besinleri yiyen insanların ağızları kokabilir (Bkz Tip 3 ağız kokusu). Böyle besinler yasaklanmaz, seyreltilir veya dönüşümlü yemesi istenebilir. Bunun dışında alkol kullanılması ömür boyu yasaklanmalıdır. Özel bir diyet kısıtlamasına gidilmez.

Ağız kokusu ne zaman tedavi edilmez.?

 • Sabah uyanır uyanmaz fizyolojik sebeplerle herkesin ağız kokar. Hastalık değildir. Tedavi etmeye çalışmayınız.
 • En az 2 aydan beri devam etmiyorsa ağız kokusunu tedavi etmeyniz.
 • Hastanız ağızını temiz tutmayı alışkanlık haline getirinceye kadar ağız kokusunu tedavi etmeyiniz.
 • Hamilelerde, oruçlularda ağız kokusunun tedavi edilmesine gerek olmazr. Ağız kokusu bu bireylerde zaten geçicidir.

Ağız kokusu nasıl tedavi edilir?
Bu video bu soruya cevap vermek için hazırlanmıştır:

Neden gingivit ağız kokusu yapıyor fakat periodontit ağız kokusu yapmıyor?
Maalesef bu konu üzerinde pek yayın yoktur.. Muhtemelen periodontal doku hasarı başlayınca tersine bir mekanizma ile ağız kokusunun ortaya çıkması engellenmektedir. Bu konuda daha fazla çalışma yapılması gereği açıktır.

Ağzı kokan birey ağızının koktuğunu bilebilir mi?
Kimisine göre en son kendisi bilir. Bazı yazarlar kesintili dönemlerde bireyin ağız kokusunu algılayabildiğini yazarlar. Genellikle ilk şikayet hastanın kendisinden değil çevresinden gelir. Nadir bazı hastalar kendi ağız kokularının ayırımına varırlar. Bardağa üflemek, yastığa üflemek belki bazen fikir verici olur

Ağız kokusu tedavisinde lazerin yeri nedir?
Lazer ağız kokusu tedavisinde kullanıldığına ilişkin her hangi bir yayın bulunamamaktadır. Fakat kullanılması fevkalade isabetlidir. Tonsil yüzeyine koterizan uygulamalar yapılabildiğine göre benzer uygulamalar dilin arka bölgesinde sınırlı bir alana uygulansa bir mahzuru olmasa gerekir.

Ağız kokusu tedavisi amacı ile yutulan kapsüllerin tedavide yeri var mıdır?
Sadece Tip 3 ağız kokusunda ve geçici ağız kokularında kullanılabilir. Diğer ağız kokusu tiplerinde bu kapsüllerden verip hastayı oyalamak doğru değildir.

Bilek yalama testi nedir?
Bilek yalanıp kuruması beklenir ve koklanırsa çirkin koktuğu görülür. Salyanın içerisindeki çözünmüş kokulu maddeler normalde asla koku saçmadığı halde eğer bir yüzey üzerine bırakılıp kurutulursa elbette kokacaktır. Herkesin salyası kokar. Bilek yalama testi yapılan herkeste az veya çok miktarda çirkin koku bulunacaktır. Aslında bilek yalama testi satıcıların ürün satabilmek için kullandıkları bir testtir. Herkeste her zaman bilek yalama testi ile bir miktar koku bulunur. Çünkü kuruyan salya daima kokar. Devamını forumdan okumak için tıklayınız .

Bilek yalama testine esas olan salyanın içinde ne kokar?
Salyanın içerisinde indole, skatole ve amonyak gazları ve hatta bir miktar kükürtlü gazlar çözünmüş olarak bulunur. Islak iken salya asla kokmaz. Eğer salya kurutulursa, örneğin bilek yalama testi yapılırsa, bu çirkin kokan maddeler algılanmaya başlanır. İyice canlandırmak için tuzlu su düşününüz. Suyun içinde çözünmüş olan tuzu göz ile görmek imkansızdır. Eğer su kurutulursa, tuz bardağın kenarında görünmeye başlar.
Salyayı santrifüj yaparsak tüpün dibine epitel hücreleri ve bakteri hücreleri çöker (sediment). Tüpün yüzeyinde (supernatant) ise salyanın sıvı kısmı bulunur, içerisinde serum proteinleri vardır. Salyayı böyle ayırdığınız zaman sediment çok zayıf kokar veya koku durur. Bunları birleştirirseniz koku yeniden başlar. Süpernatant ile sediment ağızın dışında birleşirse daha az, ağızın içinde birleşirse daha fazla koku çıkarmaktadır. Bu çok enteresandır ve ağız kokusu mekanizmasında henüz anlaşılamamış taraflar bulunduğunu gösterir.

Alkali diyet nedir? Ağız kokusuna faydalı mıdır?
Alkali diyet diye bir şey yoktur. Ağız kokusuna hiç bir etkisi de yoktur.
Alkali olan yani asitlik seviyesi (ph) 7 den büyük olan besin maddeleri yenerek organ ve dokuların pH değeri değiştirilemez. Bu konuda ciddi spekülasyonlar yapılıp ticari pirim için sahte vakalar, yanlış ve yanıltıcı bilgiler internete adeta monte edilmiştir. Sanki alkali diyet kanseri bile iyileştiriyormuş gibi sakıncalı tanıtımlar yapılmış, kitaplar yazılmış, hatta doktorların bir kısmı bu haberlere alet edilmiştir. Bir besin ne kadar alkali olursa olsun mideye girdiği dakikadan itibaren pH derecesi kontrol edilemez. Yenen besinler organ ve dokuları alkali yapamaz. Zaten yapmaması gerekir. Aksi halde insan komaya girer ve ölür. Buna rağmen alkali diyet hurafesine dur diyen kimse olmamaktadır.

Kudret narı ağız kokusuna faydalı mıdır?
Etkili değildir.

Neden benim duyduğum ağız kokusunu başkaları duymuyor?
Retronasal koku alma veya dysgeusia gibi hastalıklarda bu durum ortaya çıkabilir

Başkaları bende ağız kokusu duyduğunu ben sormadan ağzı ile telafuz ederek söylüyor, beni ağız kokusu hakkında uyarıyor, ama ben kendi ağız kokumu duymuyorum
Bu durum Tip 1 veya bazen Tip 2 ağız kokusunun en bilinen en belirgin özelliğidir. Ağız kokusu tedavisi en kolay olanlar bu grup bireylerdir.

Başkalarının bende ağız kokusu duyduğunu ve bundan rahatsız olduklarını düşünüyorum. Hiç kimse beni bu konuda uyarmıyor, bana belli etmiyorlar, benden gizliyorlar, ben gelince sırtlarını dönüyorlar, yüzlerini çeviriyorlar, burunlarına parmakları ile dokunarak bana işaret veriyorlar, ben gelince pencere açıyorlar, benimle asansöre ve arabaya binmiyorlar, ben soruyorum ama bende ağız kokusu bulunduğunu söylemiyorlar. Ama ben kendi ağız kokumu duymuyorum.
Buna psikojenik sebepli subjektif ağız kokusu adı verilir (Tip 5 Ağız kokusu). Olfaktör referans sendrom ismi de verilir. Seratonin geri alım inhibitörü ilaçlar ile kolayca tedavi edilmektedir. psikiyatrist ile görüşmek gerekir.

“Ağız Kokusu Ve Nefes Kokusu Tedavisinde Sorular Ve Cevaplar” için 2 yanıt

Bir cevap yazın